Karo policijos kariai tobulinosi Lietuvos policijos mokykloje

Karo policijos kariai2011 m. Lietuvos policijos mokykla ir Lietuvos kariuomenės Karo policija glaudžiai bendradarbiavo įgyvendinant numatytas priemones, skirtas tobulinti karių profesinį pasirengimą.

Gegužės – birželio mėn. karo policininkai labai aktyviai dalyvavo 8 akad. val. trukmės mokymuose Ekstremalių situacijų modeliavimo klasėje, kur 24 kariai praktikavosi valdyti bendravimo su įvairiais pažeidėjais metu galinčius kilti konfliktus. Kursuose „Bendrieji profesiniai įgūdžiai“ (40 akad. val.) birželio mėn. dalyvavo 12 karo policininkų, kurie mokymų metu išsiskyrė geru fiziniu pasirengimu, pasižymėjo aktyvumu ir aukšta motyvacija, todėl baigiamojo vertinimo metu galėjo pelnytai džiaugtis puikiais rezultatais.

Tačiau kartais kvalifikacijos tobulinimo renginių programos yra specialiai parengiamos aktualiems kariškių poreikiams. Karo policininkai, tap kurių nemažai besirengiančių vykti į tarptautines operacijas, gerai įvertino mokymus, skirtus tobulinti karių gebėjimą efektyviai naudoti šaunamąjį ginklą ginkluoto konflikto sąlygomis. Spalio – lapkričio mėn. buvo organizuoti 4 praktiniai seminarai „Taktinio šaudymo pusiau automatiniu pistoletu stresinėje būsenoje ypatumai“ (8 akad. val.), kuriuose dalyvavo 48 kariai. Siekdami mokymo aplinką priartinti prie realių šaunamojo ginklo panaudojimo ekstremalioje situacijoje sąlygų, Lietuvos policijos mokyklos pedagogai nestokojo išradingumo, pratybose naudojo pažangų mokymo metodą „jėga prieš jėgą“ (force to force – angl.), kuomet taikomos papildomos fizinio ir psichinio poveikio priemonės (intensyvus trumpalaikis fizinis krūvis, imituotos grumtynės), mokymai vyksta padidinto emocinio susijaudinimo, nepakankamo apšviestumo ir pan. Sąlygomis.

Kadangi karo policininkams šaunamuosius ginklus gali tekti naudoti tiesioginio kėsinimosi sužaloti ar grumtynių metu, labai svarbūs gebėjimai panaudoti techninius įgūdžius be sąmonės įsikišimo. Atliekamas veiksmas ar keli nuoseklūs veiksmai turi tapti adekvačia susirėmimo dalyvio reakcija į aplinkos pasikeitimus, todėl labai svarbu tinkamai įvertinti situacijos raidą. Lietuvos policijos mokyklos ekstremalių profesinių situacijų modeliavimo klasėje įrengta šiuolaikiška imituojamųjų lazerinių treniruoklių sistema AIS PRIsim (simuliatorius) sudaro puikias sąlygas šiuos specifinius profesinius gebėjimus ugdyti dirbtinėje mokymo aplinkoje ir kaupti patirtį besimokančiajam suteikiant maksimalią grįžtamąją informaciją.

Pastarosiomis dienomis Lietuvos policijos mokyklos bazėje Kaune Bendrųjų profesinių įgūdžių ir sporto skyriaus specialistai vykdo paskutinius 4 seminarus kariams „Tarnybinio šaunamojo ginklo panaudojimo, siekiant atremti kėsinimąsi, aspektai“ (8 akad. val.), kurių tikslas – tobulinti Lietuvos kariuomenės Karo policijos karių kompetenciją užtikrinant asmens ir visuomenės saugumą išskirtinėse pavojingose situacijose, kuriuose kaip išimtinė priemonė gali būti panaudotas šaunamasis ginklas. Dalyvauti šiuose mokymuose pakviesti 32 kariai, o iš viso 2011 m. Bendrųjų profesinių įgūdžių ir sporto skyriaus specialistų rengiamuose mokymuose savo kvalifikaciją patobulins 166 karo policininkai.

Policijos pareigūnai taip pat turėjo ne vieną progą įsitikinti, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra abipusiai naudingas. Surengti didelės apimties šalies viešosios policijos mobiliųjų padalinių specialiosios taktikos praktinius mokymus, kuriems buvo reikalingos specifinės sąlygos ir infrastruktūra, geranoriškai pagelbėjo kariškiai – policijos pareigūnams buvo sudarytos puiki galimybė naudotis Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilo mokomojo pulko poligonu, kareivinėmis, mokymų dalyviai maitinosi kariškių valgykloje. Naudinga išvyka į Gaižiūnų poligoną, kur buvo išsamiai susipažindinti su Lietuvos kariuomenės Karo policijos karių apmokymo naudotis specialiosios paskirties automatiniais ginklais ypatumais, liko patenkinti Lietuvos policijos mokyklos ginklų ir šaudybos specialistai, o mokyklos kursantų Būtinųjų karinių mokymų lauko pratybos buvo vykdomos Kairių poligone.

Tikėtina, kad gražios Lietuvos policijos mokyklos ir Lietuvos kariuomenės Karo policijos bendradarbiavimo tradicijos nenutrūks ir bus tęsiamos.

kriminalai.com

šaltinis: Lietuvos policijos mokyklos info.