Žmogaus teisių komitetas svarstė pasiūlymus dėl pilietinių teisių ir laisvių stiprinimo

pasiūlymaiSausio 30 d. Žmogaus teisių komitetas posėdyje apsvarstė pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013–2017 m. daugiametė programa, atitikimą subsidiarumo principui.

Agentūros veiklos teminės sritys: teisė kreiptis į teismą; nukentėję nuo nusikaltimo asmenys; informacinė visuomenė, ypač pagarba privačiam gyvenimui ir asmens duomenų apsauga; romų integracija; policijos bendradarbiavimas, atsižvelgiant į šios srities ypatumus; teisminis bendradarbiavimas, atsižvelgiant į bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose ypatumus; vaiko teisės; diskriminacija; imigracija ir migrantų integracija; rasizmas, ksenofobija ir susijęs nepakantumas.

Komitetas, atlikęs pasiūlymo nuostatų analizę, mano, kad pasiūlymo nuostatos yra tarpnacionalinio pobūdžio, todėl pasiūlymas neprieštarauja subsidiarumo principui.

Komitetas apsvarstė pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė (EDŽTRP), atitikimą subsidiarumo principui. EDŽTRP siekiama padėti plėtoti ir stiprinti demokratiją ir teisinės valstybės principą, puoselėti pagarbą pagrindinėms laisvėms ir visoms žmogaus teisėms Europos Sąjungos bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis politikos srityse. Vienas pagrindinių EDŽTRP tikslų – didinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms šalyse, kuriose joms kyla didžiausia rizika. Pagal EDŽTRP vykdomi veiksmai daugiausia grindžiami darbu su pilietinių visuomenės organizacijų vykdoma veikla. Taip siekiama padėti pilietinei visuomenei tapti veiksminga politinių reformų ir žmogaus teisių gynimo jėga. Komiteto nuomone, pasiūlymas neprieštarauja subsidiarumo principui.

Komitetas apsvarstė pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“, atitikimą subsidiarumo principui.

Programa siekiama labiau išsaugoti atminimą ir didinti piliečių dalyvavimo Europos Sąjungos lygmeniu gebėjimus. Programa padės plėtoti piliečių organizacijų gebėjimus įtraukti piliečius į demokratinį Europos Sąjungos gyvenimą. Komitetas, atlikęs pasiūlymo nuostatų analizę, mano, kad pasiūlymo nuostatos yra tarpnacionalinio pobūdžio, pasiūlymas neprieštarauja subsidiarumo principui.

kriminalai.com

šaltinis: LRS ŽTK info.