Tauragės policijoje vyko praktiniai užsiėmimai nusikalsti linkusiems nepilnamečiams

tauragėPraėjusią savaitę baigėsi Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato inicijuotas prevencinio auklėjamojo pobūdžio užsiėmimų ciklas, skirtas policiją dominančių vaikų užimtumui skatinti bei jų socialiniams įgūdžiams lavinti.

Nuo gruodžio 16 d. dvidešimt paauglių kiekvieną savaitę dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, kurių metu buvo supažindinti su įsidarbinimo ir mokymosi galimybėmis Tauragės rajone, žiūrėjo ir analizavo filmus apie patyčias, smurtą, alkoholio, tabako bei narkotikų daromą žalą, mokėsi planuoti karjerą, bendrauti ir valdyti emocijas. Vaikai taip pat turėjo galimybę daugiau sužinoti apie teisės pažeidimus įvykdžiusiems nepilnamečiams taikomą baudžiamąją bei administracinę atsakomybę, pataisos namus, teistų paauglių teisinę priežiūrą ir kontrolę, socialinę integraciją.

Iš viso gruodį ir sausį Tauragės apskrities vyriausiajame policijos komisariate ir Tauragės teritorinėje darbo biržoje buvo surengti septyni praktiniai užsiėmimai. Šių užsiėmimų metu į policiją dominančių vaikų sąrašą įtraukti paaugliai bendravo su įdarbinimo specialistais, policijos ir pataisos inspekcijos pareigūnais, psichologu, uždavė rūpimus klausimus, diskutavo tarpusavyje, dirbo grupelėse.

Šiuo metu Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato policiją dominančių vaikų sąraše yra daugiau kaip pusšimtis nepilnamečių. Į minėtą sąrašą dažniausiai patenka mokyklos nelankantys, iš namų bėgantys, valkataujantys, teisės pažeidimus įvykdę ar prie jų vykdymo prisidėję vaikai ir paaugliai. Su šiais nepilnamečiais bei jų tėvais pareigūnai reguliariai rengia susitikimus, lanko juos namuose. Tuo tarpu užsiėmimais grupėse, kurių metu paaugliai bendrauja ne tik su pareigūnais, bet ir tarpusavyje, tikimasi skatinti jaunimą spręsti kylančias problemas, analizuoti jų priežastis, diskutuoti aktualiomis temomis. Tokiu būdu siekiama vykdyti efektyvesnę nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją, bei kelti rizikos grupėje esančių vaikų motyvaciją mokytis, sveikai gyventi, kurti ir palaikyti darnius socialinius ryšius.

kriminalai.com

šaltinis: Tauragės aps. VPK info.