Visuomeninės tarybos prie Klaipėdos aps. VPK dešimtmetis jos pirmininkės akimis

VPK pirmininke Kristina BuslajevaDešimtmetį veikianti Visuomeninė taryba prie Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato vis dar gyvuoja dėl visuomenininkų entuziazmo. Dešimt metų- netrumpas laikas, bet mes dar tebesame ieškojimų kelyje. Pasakyti, kad atstovaujame bendruomenėms, būtų solidu, tačiau, turiu pastebėti, miestelėnai nepasižymi dideliu aktyvumu, todėl patys Tarybos nariai ieško būdų, kaip iškelti bendruomenei rūpinčias problemas, jas pristatyti atsakingoms organizacijoms.

Bet mes nenuleidžiame rankų, ir toliau dirbame viešosios tvarkos gerinimo linkme. Kad būtų suaktyvintas Tarybos darbas, pirmiausia peržiūrėti ir atnaujinti jos nuostatai. Keičiantis Klaipėdos aps. VPK struktūrai, reikės nuostatus dar kartą peržiūrėti ir priderinti prie Klaipėdos aps. specifikos. Atlikti veiksmai ir Tarybos viduje: peržiūrėta jos sudėtis, narių skaičius Klaipėdoje sumažintas iki 7, rajonų atstovai liko tie patys.

Nuo kiekio stengėmės pereiti prie kokybės. Bet Taryba vis tik pasipildė 2 nariais. Atėjus į ją Mindaugui Žiliui, kartu atėjo ir naujos idėjos. Būdamas miesto Tarybos nariu, jis organizuoja veiklą miestui rūpinčiais klausimais, palankiai vertina jaunimą ir aktyviai veikia jaunimo užimtumo organizavime, padeda juridiniais klausimais, įsipareigojo, skirstant biudžeto lėšas, priminti išblaivinimo įstaigos aktualumą miestui, teikti siūlymus automobilių statymo kiemuose problemos sprendimui. Kad sumažėtų atotrūkis, sieks policijos pareigūnų tiesioginio bendravimo su aktyviu miesto jaunimu.

Taryba toliau spręs ekologijos klausimus, dirbs sveikatos srityje, kovos su narkomanija, alkoholiu, rūkymu, ypač tarp jaunimo. Ne kartą sugrįš prie grafitų. Teiks siūlymus Savivaldybei kuo greičiau atkurti buvusį miesto gatvių apšvietimą. Nuolat bus skiriamas dėmesys policijos pareigūnų prestižo kėlimui. Susitikimuose su klaipėdiečiais, ypač senjorais, pateiksime teigiamus pareigūnų veiklos pavyzdžius, viešinsime gerus jų darbus, atliekamus piliečių saugumui užtikrinti.

Taryba kasmet organizuoja policininkų sveikinimą Lietuvos policijos (Angelų Sargų) dienos proga. Praėjusiais metais ji įsteigė prizus, kuriuos įteikė 8 geriausiems įvairių padalinių pareigūnams.

Sunkiau sekasi dirbti su Tarybos nariais iš rajonų, nes atstumai trukdo. Skiriasi ir poreikiai: sprendžiama daugiau miesto problemų. Tad reikės pagerinti koordinavimą, ieškoti suderinamumo, bendrų uždavinių sprendimo būdų.

Svarbiausiu klausimu vis dar yra piliečių saugi kaimynystė. Būtina aiškinti žmonėms, kad pranešti apie nusikaltimą yra ne skundas, o pilietiškumas. Pagalbos telefonas 112- svarbiausias kontaktinis numeris.

Tikiuosi, kad tol, kol Visuomeninėje taryboje prie Klaipėdos aps. VPK yra tokie aktyvūs žmonės kaip Vanda Dorčienė, kunigas Vilius Viktoravičius, Regimantas Jurkynas, Darius Jasaitis ir kiti, mūsų Tarybai lemta gyvuoti toliau.

Visuomeninės tarybos prie Klaipėdos aps. VPK pirmininkė Kristina Buslajeva

kriminalai.com