Policija ragina: didinkime visuomenės saugumą visi drauge

policija  raginaNėra dienos, kad Utenos apskrities vyriausiajame policijos komisariate nebūtų registruojamas sunkesnis ar lengvesnis nusižengimas. Pažeidžiama viešoji tvarka, neapdairus vairuotojas padaro eismo įvykį, įvykdoma vagystė, apiplėšimas, fiksuojamas smurto šeimoje ar sukčiavimo atvejis telefonu, elektroninėje erdvėje. Pagal policijos registruojamų įvykių registrą visi pranešimai apie įvykius yra skirstomi į tris kategorijas. Pagal tai yra numatyti policijos pajėgų reagavimo prioritetai ir greitis.

A kategorijos įvykiams, kurių per 2011 metus Utenos apskrityje buvo užregistruota 163, yra priskiriami pranešimai apie rengiamą, daromą ar padarytą labai sunkų ar sunkų, apysunkį nusikaltimą, kai nukentėjusiojo gyvybei, sveikatai ar didelės vertės turtui gresia pavojus. Leistinas reagavimo laikas į tokios kategorijos įvykius – 12 minučių. Pagal šalyje nustatytą reagavimo į šio tipo įvykius kiekį, nuvykimas laiku turėtų būti ne mažesnis nei į 60 proc. įvykių. Utenos apskrities policija per nustatytą laiką sureagavo į 81 proc. A kategorijos įvykių.

B kategorijos įvykiams (į kuriuos nustatyta, jog laiku nuvykti reikėtų ne mažiau nei į 70 proc.) priskiriami pranešimai apie rengiamą, daromą ar padarytą sunkų, apysunkį ar nesunkų nusikaltimą arba, kai nukentėjusiojo gyvybei ar sveikatai gali kilti pavojus, nėra informacijos apie nukentėjusiojo būklę, yra neteisėto turto pasisavinimo ar jo sunaikinimo pavojus bei kiti teisės pažeidimai, kai gali kilti pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai. Leistinas reagavimo laikas į tokios kategorijos įvykius – 20 minučių. Per praėjusius metus Utenos apskrities policija sulaukė 7 752 tokių pranešimų, laiku reaguota į B kategorijos pranešimus – 95 proc.

C kategorijos įvykiams priskiriami pranešimai apie rengiamą, daromą ar padarytą apysunkį, nesunkų nusikaltimą, baudžiamąjį nusižengimą ar įvykį ir kai asmens, kuriam reikalinga policijos pagalba, gyvybei, sveikatai arba jo didelės vertės turtui negresia pavojus. Leistinas reagavimo laikas į tokios kategorijos įvykius – 1 val. Pagal šalyje nustatytą reagavimo į C kategorijos įvykius kiekį, nuvykimas laiku turėtų būti ne mažesnis nei 80 proc. 2011 metais Utenos apskrities policijoje registruota 34 213 tokių įvykių, laiku nuvykta į 95 proc. jų.

Nusikalstamų veikų skaičiaus dinamika 2012 metais įpareigoja didžiausią policijos pajėgų veiksmingumą skirti A kategorijos pranešimams. Atsižvelgiant į tai, kad Utenos apskrityje per 2011 metus buvo registruojamas nusikalstamų veikų augimas, o apskrities policijos žmogiškieji ištekliai yra žymiai sumažėję, todėl asmenys (tiek juridiniai, tiek fiziniai) prašomi ir patys akyliau stebėti turimą turtą: įsirengti signalizaciją, vaizdo stebėjimo kameras, burtis į saugios kaimynystės grupes, apdrausti turtą draudimo bendrovėse. Atminkite, kad vagišiai pasirenka lengvai prieinamus, dažniausiai nesaugomus objektus, o tai labai apsunkina nusikalstamos veikos išaiškinamumą.

Tad kiekvienas dėkime pastangas, kad apsaugotume turimą turtą ir didinkime visuomenės saugumą visi drauge.

kriminalai.com

šaltinis: Utenos apskr. VPK info.