Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento agentūrose – rizika pasireikšti korupcijai

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento agentūrose. Įvertinus jų vykdomą atliekų tvarkymo ir aplinkos apsaugos administracinę priežiūrą, konstatuota, kad priežiūrą vykdantiems inspektoriams suteikiami pernelyg platūs įgaliojimai, agentūrų veiklos teisinis reglamentavimas nėra pakankamas, pastebėta teisės aktų vykdymo trūkumų.

STT pastebi, kad nėra pakankamai kontroliuojama inspektorių veikla taikant administracines nuobaudas, o teisės aktuose nėra aiškiai nustatyta per kiek laiko turi būti įvykdyti inspektorių privalomieji nurodymai bei kuo remiantis skiriamas trumpesnis ar ilgesnis terminas pažeidimams pašalinti. Prielaidos atsirasti korupcijai galimos ir dėl to, kad agentūrų vadovai negali veiksmingai kontroliuoti minėtų inspektorių veiklos, pavyzdžiui, jų apsilankymai tikrinant fizinius asmenis ne visada registruojami.

STT siūlo tobulinti inspektorių veiklos teisinį reglamentavimą, siekiant pašalinti STT pareigūnų nustatytus trūkumus bei užtikrinti Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės įstatymo taikymą.

Taip pat STT siūlo nustatyti tikslesnes aplinkai kenksmingos veiklos stabdymo sąlygas, svarstyti galimybę, kad visuomenės interesams aktualų sprendimą dėl draudimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą priimtų ne inspektoriai (savo nuožiūra), bet bendros kompetencijos apylinkės teismas.

kriminalai.com

šaltinis: STT info.

Posted Under
Be kategorijos