Utenos apskrities policijos veikla orientuojama pagal gyventojų poreikius

Šių metų pradžioje buvo paskelbti Lietuvos gyventojų apklausos rezultatai, kurie parodė kaip gyventojai vertina teisėsaugos institucijų darbą, saugumo jausmą bei problemas, kylančias tapus nusikaltimo auka.

Gauti rezultatai Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams yra itin svarbūs, nes, atsižvelgiant į juos, organizuojamas darbas taip, kad žmonės savo gyvenamojoje aplinkoje jaustųsi kuo saugesni.

Kaip parodė apklausos rezultatai, daugiausia Utenos apskrities gyventojų aktualiausiomis problemomis įvardina tokius reiškinius kaip smurtas artimoje aplinkoje, kontrabanda, smurtiniai nusikaltimai, nusikaltimai, susiję su narkotikais.

Džiugina tai, kad apskrities gyventojai įsisąmonina vieną faktą – policija visomis išgalėmis kovoja su korupcija ir tai parodo vykdytos apklausos rezultatai. 29 proc. Utenos apskrityje apklaustų asmenų nuo 15 iki 75 metų mano, kad tai vis dar yra problema, o visos šalies dalyvavusiųjų apklausoje žmonių nuomonė apie korupciją policijoje siekia 34 proc.

Taip pat džiugina tai, jog net 52 proc. apklausoje dalyvavusių Utenos apskrities gyventojų vietinės policijos darbą įvertino labai gerai, nors bendrai šalies policijos veiklą kaip itin teigiamą (t. y. labai gerai) įvertino kiek mažiau (45 proc.) apklaustųjų. Nuomonės apie policijos veiklą neturėjo 13 proc. – tai nestebina, nes net 32 proc. apklaustųjų nebuvo susidūrę su policijos pareigūnais.

Net 81 proc. Utenos apskrities gyventojų nurodė, kad būtent policija yra ta institucija, kuriai patiki savo aplinkos saugumo kūrimą, 56 proc. apklaustųjų nurodė, kad ir patys turi imtis aktyvesnių priemonių, siekiant užtikrinti saugumą savo aplinkoje.

Utenos apskrities gyventojai nurodė, kad mažiausiai saugūs jaučiasi Lietuvos keliuose bei tamsiu paros metu, todėl, atsižvelgiant į šiuos rodiklius, Utenos apskrities policijos pareigūnai planuoja organizuoti įvairias saugumo akcijas keliuose bei skirti didesnį dėmesį patruliavimui tamsiuoju paros metu.

Kaip didžiausius teisės pažeidimus Utenos apskrityje respondentai įvardino: neblaivius asmenis (net 42 proc., Lietuvoje – 24 proc.), vagystes iš gyvenamųjų patalpų (net 51 proc., Lietuvoje – 29 proc.), vagystes iš automobilių (45 proc., Lietuvoje – 30 proc.), ūkio reikmenų ir gyvulių vagystes (38 proc., Lietuvoje – 20 proc.), smurtą šeimoje (32 proc., Lietuvoje – 24 proc.). Kadangi policijos pareigūnų skaičius nėra pakankamas, kad užkirstų kelią visoms vagystėms, todėl prašoma ir pačių gyventojų saugoti savo turtą. Tai galima padaryti dalyvaujant saugios kaimynystės programoje, įsirengiant apsaugos signalizaciją, draudžiant savo turtą, kt. Policijos pareigūnai pagelbsti išaiškinant nusikaltėlius, tačiau dažnai turtas jau būna perparduotas ar iššvaistytas, todėl jį susigrąžinti – sudėtinga. Siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir atsižvelgiant į gyventojų apklausos rezultatus, policijos pareigūnai griežčiau stebės ir neblaivius asmenis, pasirodančius viešose vietose.

Net 44 proc. Utenos apskrities gyventojų neturėjo nuomonės apie nusikaltimų padidėjimą / sumažėjimą gyvenamojoje vietovėje, tiek pat apklaustųjų mano, kad nusikalstamumas liko toks pats, kad jis padidėjo mano 8 proc. respondentų (Lietuvoje – 16 proc.), likusieji mano, kad jų gyvenamojoje vietovėje nusikalstamumas sumažėjo.

29 proc. apklaustųjų nurodė, kad per pastaruosius 5 metus jie ar jų šeimos nariai buvo tapę nusikaltimo aukomis, per pastaruosius 12 mėn. – 7 proc. atsakinėjusiųjų į klausimus buvo susidūrę su nusikalstamumu. Tarp visų apklaustųjų Utenos apskrityje net 10 proc. per pastaruosius 5 metus buvo bausti už administracinius teisės pažeidimus.

Utenos apskrities gyventojai, dalyvavę apklausoje, pažymėjo, kad jų nuomone policija didžiausią dėmesį turėtų skirti sunkių nusikaltimų tyrimui (45 proc.), skubiam reagavimui į gautus pranešimus apie nusikaltimus ir konfliktus (40 proc.), darbui su nepilnamečiais pažeidėjais (36 proc.).

Šių metų vienas pagrindinių policijos veiklos prioritetų – reagavimas į A kategorijos įvykius, t. y. kai yra grėsmė žmogaus gyvybei ar didelės vertės turtui. Per 2011 metus Utenos apskrities policijos pareigūnai į gautus pranešimus reagavo geriau, nei nustatyti šalies kriterijai, t. y. į įvykio vietą nustatytu laiku nuvyko į 81 proc. A kategorijos įvykių (kai šalyje nustatytas galimas įgyvendinti procentas siekė 60 proc.), taip pat į 95 proc. B ir C kategorijų įvykių (kai šalyje nustatytas galimas įgyvendinti procentas siekė atitinkamai 70 ir 80 proc.).

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, atsakingi už darbą su nepilnamečiais, ketina ir šiais metais rengti susitikimus mokymo įstaigose, kurių metu jaunuomenei bus aiškinama administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už daromas nusikalstamas veikas bei administracinius teisės pažeidimus, dalinami šviesą atspindintys atšvaitai, aiškinama jų naudojimo būtinybė tamsiuoju paros metu. Taip pat bus vykdomos įvairios prevencinės priemonės, kuriomis bus siekiama užkirsti kelią žalingiems nepilnamečių įpročiams.

kriminalai.com

šaltinis: Utenos apskr. VPK info.

Posted Under
Be kategorijos