Šiaulių aps. pradedama vykdyti prevencinė priemonė, skirta smurtui mažinti

© infopol.lt

Per beveik tris mėnesius Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo galiojimo laikotarpį Šiaulių apskrities policijos įstaigose gauti 455 pranešimai dėl smurto artimoje aplinkoje, kuriais remiantis pradėti 294 ikiteisminiai tyrimai. Didžioji jų dalis (85% arba 250 atvejų) pradėta dėl veiksmų, numatytų LR BK 140 straipsnyje (Fizinio skausmo sukėlimas, nežymus sveikatos sutrikdymas), 14 % (40 atvejų) sudaro ikiteisminiai tyrimai pagal LR BK 145 straipsnį (Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas), taip pat pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai pagal LR BK 138 straipsnį (Nesunkus sveikatos sutrikdymas) bei 1 – pagal LR BK 150 straipsnį (Seksualinis prievartavimas).

Daugiausiai smurto atvejų užfiksuota tarp sutuoktinių (113 ikiteisminių tyrimų) ir sugyventinių (109 ikiteisminiai tyrimai), taip pat užfiksuoti atvejai, kai suaugę vaikai smurtavo prieš savo pagyvenusius tėvus (26 ikiteisminiai tyrimai), tėvai prieš vaikus (26 ikiteisminiai tyrimai) bei smurto atvejai tarp brolių, seserų, svainių, kitų artimų giminaičių (20 ikiteisminių tyrimų). Nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjo 241 moteris, 32 nepilnamečiai ir 21 vyras. Analizuojant duomenis pastebima, kad didelę įtaką smurtiniam elgesiui daro alkoholio vartojimas. Net 64% smurtautojų buvo neblaivūs, o apie 11% sudaro atvejai, kai buvo neblaivus ir smurtautojas, ir nukentėjusysis. Pastebima, kad žymiai daugiau smurto atvejų užfiksuojama savaitgaliais ir švenčių dienomis.

Siekiant mažinti smurto artimoje aplinkoje mastą bei užkirsti kelią smurtinių veiksmų neigiamiems padariniams 2012 metų kovo 12 – gruodžio 12 dienomis Šiaulių apskrityje organizuojama prevencinė priemonė ,,Teisė gyventi be smurto 2012″, kurios metu daugiausiai dėmesio bus skiriama darbui su tiksline grupe t. y. asmenimis smurtavusiais ar galinčiais smurtauti artimoje aplinkoje. Numatoma organizuoti tikslinės grupės narių ir atitinkamos srities specialistų prevencinio pobūdžio susitikimus – diskusijas. Susitikimuose kartu su policijos pareigūnais, socialiniais darbuotojais, psichologais, vaiko teisių apsaugos, priklausomybės ligų ir kitais specialistais jie analizuos smurtinio elgesio psichologinius aspektus, aptars galimus konfliktų ir nesutarimų sprendimo būdus, alkoholio vartojimo ir smurtinio elgesio sąsajas, atsakomybės už smurtinį elgesį ypatumus, kitus aktualius klausimus. Jų metu stengsimės suteikti žinių, padėsiančių geriau suprasti smurtinio elgesio priežastis bei pasekmes, skatinančių smurtinį elgesį savo šeimos narių atžvilgiu, keisti į tolerantišką ir pagarbų tarpusavio bendravimą.

Taip pat siekiant išaiškinti galimus smurto artimoje aplinkoje atvejus, prevencijos padalinių pareigūnai lankysis rizikos grupei priskirtinose šeimose, supažindins jų narius su įstatymuose nustatytomis ir įtvirtintomis galimybėmis ginti savo bei savo šeimos narių teisę gyventi be smurto, smurtinio elgesio teisinėmis bei kitomis pasekmėmis, informuos apie institucijas, galinčias suteikti pagalbą nuo smurto nukentėjusiems asmenims.

Primename, kad pagal Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą smurtas artimoje aplinkoje priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, todėl užfiksavus smurtinius veiksmus šeimos narių (sutuoktinių, sugyventinių, tėvų, vaikų, brolių, seserų), kitų artimų giminaičių atžvilgiu, net ir nesant nukentėjusiojo skundo, pradedamas ikiteisminis tyrimas. Taip pat taikomos smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonės ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytos procesinės prievartos priemonės. Tai reiškia, kad iš karto po įvykio, smurtautojas gali būti sulaikomas 48 valandoms, per šį laikotarpį teismas gali įpareigoti jį laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti ir neieškoti su juo ryšių. Smurtautojui taip pat taikoma ir baudžiamajame įstatyme numatyta atsakomybė. Reikia pažymėti, kad kuo pavojingesnė veika ir didesnė žala nukentėjusiojo sveikatai padaroma, tuo griežtesnė atsakomybė taikoma smurtautojui. Už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą baudžiama viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų, o jeigu ši veika padaryta mažamečio atžvilgiu ar kankinant nukentėjusį asmenį, gresia laisvės atėmimas iki dviejų metų (LR BK 140 str.). Už grasinimą nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimą gali būti paskirti viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų (LR BK 145 str.).

kriminalai.com

šaltinis: Šiaulių apskr. VPK info.

Posted Under
Be kategorijos