Teisme – Vilniaus mero ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ginčas

infopol.lt nuotrauka

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) pradėjo nagrinėti administracinę bylą pagal Artūro Zuoko skundą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) dėl 2011-11-15 sprendimo panaikinimo.

Artūras Zuokas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti 2011-11-15 Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo dalį, priimtą jo atžvilgiu, kuria buvo konstatuota, kad būdamas privačiais interesais susaistytas su nekilnojamąjį turtą valdančiomis bendrovėmis UAB „BNA grupė“ ir UAB „BNA Ergo“, dalyvaudamas svarstant bei priimant toms bendrovėms nekilnojamojo turto mokesčių tarifus nustatantį sprendimą, jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Pasak pareiškėjo, VTEK tinkamai neįvertino visų esminių aplinkybių ir pateiktos informacijos ir nepagrįstai nusprendė, jog jis pažeidė įstatymo nuostatas. A. Zuoko teigimu, 2011-05-18 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimtas sprendimas „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2012 metams nustatymo“ nedaro jokios įtakos bendrovių teisėms ir pareigomas, jis nepakeitė anksčiau taikyto nekilnojamojo turto mokesčio tarifo dydžio – bendrovės valdo tik turtą, kuriam buvo ir yra taikomas 0,8 proc. tarifas. Pareiškėjo manymu, priimdama sprendimą VTEK neįvertino tai, kad nebuvo jo suinteresuotumo, galinčio turėti įtakos jo, kaip mero, tarnybinių pareigų vykdymui; nebuvo interesų konflikto, nes nenustatyti jo požymiai.

Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimą šioje administracinėje byloje skelbs kovo 8 d.

kriminalai.com

šaltinis: VAAT info.

Posted Under
Be kategorijos