Lietuva parengė atsakymus į kitų šalių rekomendacijas dėl žmogaus teisių užtikrinimo

Lietuva įvertino rekomendacijas dėl žmogaus teisių užtikrinimo mūsų šalyje, kurias pernai rudenį Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių taryboje pateikė kitos valstybės.

Tuomet pristačiusi savo ataskaitą apie žmogaus teisių užtikrinimą, mūsų šalis gavo 119 rekomendacijų, iš kurių iškart pritarė 43, dar 52 įvertino kaip jau įgyvendintas ar įgyvendinamas, o dėl dar 23 įsipareigojo pateikti atsakymus šių metų kovo mėn. Atskiras rekomendacijas kiekviena valstybė JT Žmogaus teisių taryboje pateikė savo nuožiūra kaip individualius siūlymus mūsų šaliai.

Teisingumo ministras Remigijus Šimašius šiandien pateikė pozicijas dėl likusiųjų klausimų, kuriems buvo pritarta Vyriausybėje.

Atsakymuose nurodoma, kad mūsų šalis nesiaurina tautinių mažumų teisių ir laisvių, taip pat kaip tinkamas vertina esamas pilietybės įgijimo sąlygas, prieglobsčio prašytojų, darbuotojų migrantų teises. Dar vieną pasiūlymą mūsų šalis iš karto buvo atmetusi dar JT Žmogaus teisių taryboje pernai rudenį, nepritardama Rusijos rekomendacijai mažiau dėmesio skirti istorijos peržiūrėjimui ir nebepersekioti asmenų už praeities įvykius.

Atsakydama į kitas rekomendacijas, Lietuva kol kas nepateiks galutinio atsakymo dėl siūlymų užtikrinti šeimų įvairovę, kadangi politinėje erdvėje šiuo metu vyksta intensyvios diskusijos dėl šeimos sąvokos, rengiami ir nagrinėjami atitinkami įstatymų projektai. Tačiau pabrėžiama, kad mūsų šalis nenumato suvienodinti tos pačios bei skirtingos lyties porų teisių.

Taip pat tebevykstant diskusijoms visuomenėje nebus pateikiamas galutinis atsakymas ir dėl rekomendacijos leisti tautinių mažumų atstovams rašyti originalius asmenvardžius dokumentuose. Šis klausimas jau buvo keltas rudenį JT Žmogaus teisių taryboje. Tuo metu ataskaitą Lietuvos vardu pristatęs teisingumo ministras priminė, kad tai yra bendra žmogaus teisių problema, aktuali ir lietuvių tautybės piliečiams, tad šis klausimas neturėtų būti vienareikšmiškai siejamas vien su tautinių mažumų teisėmis. Lietuvoje galiojantis šių klausimų teisinis reguliavimas neprieštarauja tarptautinei teisei.

Šiuos atsakymus kartu su galutine ataskaita, kaip Lietuvai sekasi užtikrinti žmogaus teises, valstybės JT Žmogaus teisių tarybos sesijos metu tvirtins šių metų kovo 16 d. Mūsų šalis pagal JT visuotinės periodinės peržiūros mechanizmą vertinama pirmą kartą. Lietuvos vertinimui koordinuoti yra paskirtos trys šalys – Kongas, Kataras ir Norvegija.

Išsamiau su Lietuvos ataskaita, kuri buvo pristatyta rudenį bei papildomaisatsakymais į rekomendacijas galima susipažinti internete. Juos rengė Teisingumo, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos, Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų bei Užsienio reikalų ministerijų atstovai.

kriminalai.com

šaltinis: TM info.

Posted Under
Be kategorijos