Teismas nagrinės „Plass investments Limited“ ir Lietuvos banko ginčą dėl „Alitos“ akcijų

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) vasario 27 d. nutartimi priėmė nagrinėti bendrovės „Plass investments Limited“ patikslintą skundą Lietuvos bankui dėl 2012 m. sausio 18 d. sprendimo panaikinimo, tačiau atmetė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

Akcinė bendrovė „Plass investments Limited“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Lietuvos banko 2012 m. sausio 18 d. sprendimą ir paskirti nepriklausomą ekspertizę, kuri padėtų nustatyti likusių balsavimo teisę suteikiančių įmonių grupės „Alita“ AB akcijų oficialaus siūlymo supirkimo kainą; o tai nustačius, pratęsti oficialaus siūlymo supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias įmonių grupės „ALITA“ AB akcijas galiojimą naujam 21 dienų terminui. Pareiškėja taip pat prašė teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti Lietuvos bankui su bendrove „FR&R Invest IGA S.A“ ir (ar) Vytautu Junevičiumi derinti privalomo Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų išpirkimo kainos dydį, kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas šioje administracinėje byloje. Pareiškėjo teigimu, jeigu atsakovas patvirtins „FR&R Invest IGA S.A“ (ar V. Junevičiaus) siūlomą kainą, bus galima prievarta išpirkti pareiškėjo ir kitų mažųjų akcininkų akcijas. O jas išpirkus, ir pareiškėjas, ir kiti „Alita“ akcininkai netektų visų akcijų ir visų akcininkų teisių.

Vilniaus apygardos administracinis teismas vasario 27 d. nutartimi priėmė nagrinėti bendrovės „Plass investments Limited“ patikslintą skundą. Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę teismas atmetė kaip nepagrįstą.

Dėl nutarties dalies, kuria atmestas prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

kriminalai.com

šaltinis: VAAT info.