Sutartys dėl tarpininkavimo paslaugų suteikimo užsieniečiams įsigyjant žemę Lietuvos kurortuose yra niekinės

Tokią išvadą savo nutartyje šiandien paskelbė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Išnagrinėjęs kasacinę bylą dėl tarpininkavimo paslaugų, įsigyjant nekilnojamąjį turtą, Teismas pabrėžė, kad užsieniečiai nuosavybės teise Lietuvos kurortuose įsigyti žemės negali.

Bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija pažymėjo, kad šalys, sudarydamos sutartį dėl paslaugų suteikimo – tarpininkauti parduodant Rusijos Federacijos piliečiui butą ir žemę Palangoje, elgėsi nesąžiningai. Teismas nustatė, kad šalys žinojo apie užsienio subjektams galiojančius draudimus įsigyti žemę, tačiau ieškojo būdų, kaip nepaisyti įstatymo reikalavimų, jo tiesiogiai nepažeidžiant.

Anot LAT, užsienietis savo interesus siekė patenkinti įsteigdamas juridinį asmenį ir jo vardu įsigydamas žemę. Tačiau tarpininkavimas, padedant įsigyti žemę Rusijos piliečiui tokiu būdu, prieštarauja viešajai tvarkai. Dėl to šalių sudaryta sutartis pripažinta niekine ir negaliojančia.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nuosavybės teise įsigyti ne kurortuose esančią žemę gali būti leidžiama užsienio subjektams, atitinkantiems Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus.

Minėtus kriterijus, atitinka fiziniai asmenys, kurie yra ES valstybių narių arba valstybių, sudariusių Europos sutartį su Europos bendrijomis bei jų šalimis narėmis, arba valstybių Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos narių bei valstybių Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių piliečiai arba nuolatiniai gyventojai.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

kriminalai.com

šaltinis: LAT info.

Posted Under
Be kategorijos