Panevėžio apygardos teismas netenkino N. Venckienės pareikšto nušalinimo Kėdainių rajono apylinkės teismui

Šiandien, vasario 24 d., Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, išnagrinėjęs N. Venckienės pareikštą nušalinimą visam Kėdainių rajono apylinkės teismui, pareiškimo netenkino.

Nušalinimą visam Kėdainių rajono apylinkės teismui N. Venckienė pareiškė dar iki šiam teismui pradedant svarstyti antstolės S. Vaicekauskienės prašymą skirti N. Venckienei baudą už tai, kad ji nevykdo Kėdainių rajono apylinkės teismo pernai gruodžio 16 d. priimto sprendimo, įpareigojančio ją skubiai perduoti savo mažametę dukterėčią motinai L. Stankūnaitei.

Nušalinimą N. Venckienė motyvavo tuo, kad, jos nuomone, minėtas teismo sprendimas yra neteisėtas, todėl negali būti pagrindas antstolės pareiškimui skirti jai baudą už šio sprendimo nevykdymą. Be to, N. Venckienės manymu, kadangi Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininkas priėmė palankų L. Stankūnaitei sprendimą dėl mergaitės perdavimo motinai, kiti šio teismo teisėjai, nagrinėdami susijusias bylas, gali būti šališki.

Atmesdamas pareiškėjos N. Venckienės motyvus Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas nurodė, kad vien dėl tos aplinkybės, jog Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininkas yra išnagrinėjęs civilinę bylą dėl mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo, negalima daryti išvados, kad kiti šio teismo teisėjai, kuriems tektų nagrinėti susijusias bylas, gali būti šališki. Kadangi kitų aplinkybių ar įrodymų, dėl kurių būtų galima suabejoti Kėdainių rajono apylinkės teismo nešališkumu, N. Venckienė teismui nepateikė, jos pareiškimas dėl nušalinimo netenkintas.

Atmetus N. Venckienės pareikštą nušalinimą, Kėdainių rajono apylinkės teismas turės svarstyti antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo teismo sprendimo nevykdančiai N. Venckienei.

Nutartis neskundžiama.

kriminalai.com

šaltinis: PAT info.

Posted Under
Be kategorijos