Sustiprinta teisėjų atranka leis atrinkti geriausius kandidatus

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo keičiamas Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos aprašas.

Nauja tvarka siekiama užtikrinti kokybiškesnę teisėjų atranką, padaryti ją aiškesnę, objektyvesnę bei pritraukti į atrankas daugiau kandidatų.

Prezidentės įsitikinimu, patobulinta teisėjų atrankos sistema daug prisidės kuriant skaidresnę ir profesionalesnę teismų sistemą.

Komisijos darbo tvarkos pakeitimai užtikrins privalomą visų pretendentų dalyvavimą Komisijos posėdžiuose bei išsamesnį, o esant poreikiui ir papildomą, visų ar dalies kandidatų vertinimą. Komisija, pagal nustatytus vertinimo kriterijus įvertinusi kandidatus, pateiks visų kandidatų eiliškumo sąrašus pagal surinktus balus bei išvadas, kuriose įvardins tinkamiausius pretendentus konkrečiai vietai užimti.

Šie pakeitimai Atrankos komisijai leis visapusiškai įvertinti kandidatus, ypatingą dėmesį skiriant jų profesionalumui, taip pat suteiks galimybę atsiriboti nuo kai kurių formalių vertinimo kriterijų, kurie, kaip parodė ankstesnė Komisijos darbo patirtis, ne visada atspindėdavo tikrąją Komisijos narių nuomonę dėl tinkamiausių kandidatų.

Teisėjų atrankos skaidrumui užtikrinti Komisijos išvados su priimtų sprendimų motyvais dėl tinkamiausių kandidatų po jų pasirašymo bus skelbiamos internete.

kriminalai.com

šaltinis: Prezidentės spaudos tarnybos info.

Posted Under
Be kategorijos