Piliečiai vengia pranešti apie įgytą kitos valstybės pilietybę

pasas asmens dokumentasKauno apskrities policijos pareigūnai pastebi, kad vis dar dažni atvejai, kai Lietuvos Respublikos piliečiai, įgiję kitos šalies pilietybę, nepraneša apie minėtą faktą atsakingoms institucijoms, motyvuodami tuo, kad apie šį būtinumą nežinojo.

Ką reiškia Lietuvos Respublikos pilietybė? Tai – asmens nuolatinis teisinis ryšys su Lietuvos Respublika, grindžiamas abipusėmis teisėmis ir pareigomis, – tokia nuostata įteisinta Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme.

Informuojame gyventojus, kad nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas. Šio įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, privalo per 2 mėnesius nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos raštu pranešti apie tai migracijos įstaigai arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.

Asmuo, laiku neįvykdęs šios pareigos ir nepranešęs apie kitos valstybės pilietybės įgijimą, gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 202 straipsnį „Nepranešimas apie kitos valstybės pilietybės įgijimą“.

Už šio straipsnio pažeidimą numatyta bauda nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

kriminalai.com

šaltinis: Kauno apskr. VPK Migracijos skyriaus info.