Paskirtas naujas Generalinės prokuratūros kancleris

generalinė prokuratūraŠiandien darbą Generalinėje prokuratūroje pradeda naujas kancleris Gintautas Kanapeckas. Iki šiol G. Kanapeckas ėjo direktoriaus pavaduotojo pareigas Nacionalinėje teismų administracijoje, 2006-2008 m. ten dirbo Vidaus audito skyriaus vedėju.

1994 m. G. Kanapeckas Vilniaus universitete įgijo ūkinės ir komercinės bei darbo teisės specializacijos teisininko kvalifikaciją. Naujasis prokuratūros kancleris yra atestuotas vidaus auditorius ir Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacijos narys bei šios asociacijos Tarybos narys.

Generalinės prokuratūros kancleris kuruoja prokuratūros Kanceliarijos, Finansų ir buhalterinės apskaitos, Turto valdymo ir Vertimų skyrių veiklą, taip pat jis atstovauja Lietuvos prokuratūrai Seime ir Seimo komitetuose, Vyriausybėje, ministerijose ir joms pavaldžiose institucijose sprendžiant prokuratūros finansinius ir materialinio aprūpinimo klausimus.

kriminalai.com

šaltinis: Generalinės prokuratūros info.