Nuteisti du sukčiavimu kaltinti vyrai

temideTrakų rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 26 dieną paskelbė nuosprendį, kuriuo D.L.(1) ir D.L.(2) pripažino kaltais apgaule savo naudai įgijus turtinę teisę.

Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą teismas nustatė, kad D.L.(1) ir D.L.(2) 2008 m. liepos mėnesį atvyko pas nukentėjusiąsias D.R. ir R.S.. Siekdami įgyti nukentėjusiųjų pasitikėjimą D.L.(1) prisistatė, kad yra advokatas, o D.L.(2) – policijos pareigūnas, ir išreiškė norą pirkti nukentėjusiosioms nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą su gyvenamuoju namu ir ūkiniais pastatais, nors lėšų tokiam sandoriui sudaryti jie neturėjo. Siekdami įgyti dar didesnį nukentėjusiųjų pasitikėjimą, D.L.(1) ir D.L.(2) nuvežė jas į notaro biurą gauti paveldėjimo teisės liudijimą, o po to padėjo įregistruoti paveldėjimo teisės liudijimą VĮ „Registrų centras“ bei nukentėjusiajai D.R. banke padėjo sudaryti banko sąskaitos sutartį. D.L.(1) ir D.L.(2) už visus atliktus veiksmus sumokėjo visus būtinus mokesčius ir tokiu būdu įgijo nukentėjusiųjų pasitikėjimą jais ir jų ketinimų rimtumu.

Sutarę pirkti nukentėjusiųjų nekilnojamąjį turtą už 800 tūkstančių litų, 2008 m. rugsėjo 1 d., automobilyje, stovinčiame prie notaro biuro pastato, D.L.(1), dalyvaujant D.L.(2), pateikė nukentėjusiosioms D.R. ir R.S. neužpildytus paprastojo vekselio blankus ir teigdamas, jog šiuos dokumentus būtina pasirašyti, kad pervestų avansą už parduodamą turtą į jų asmenines sąskaitas banke, padiktavo tekstą, kurio esmės kaip ir pasirašomo dokumento esmės dėl asmeninių savybių ir sveikatos būklės abi nukentėjusiosios nesuprato. Tokiu būdu nukentėjusiosios parašė, kad jos 2008 m. rugsėjo 15 d. privalo grąžinti D.L.(1) po 15 tūkstančių litų kiekviena. Taip pat 2008 m. rugsėjo 16 d. D.L.(1) ir D.L.(2) atvykus prie nukentėjusiosios D.R. namų, ir D.L.(1) padiktavus nukentėjusiajai D.R. tekstą, nukentėjusioji D.R. surašė paprastąjį vekselį, kuriuo ji įsipareigojo 2008 m. rugsėjo 19 d. D.L. (1) sumokėti 50 tūkstančių litų, nors buvo įsitikinusi, kad surašo ir pasirašo dokumentą, būtiną pinigams už parduodamą nekilnojamąjį turtą gauti.

Už padarytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas nusikalstamas veikas teismas D.L.(1) skyrė trejų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose, o kaltinamajam D.L.(2) – trejų metų laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose. Teismas taip pat solidariai iš kaltinamųjų priteisė nukentėjusiosioms D.R. ir R.S. po du tūkstančius litų padarytai neturtinei žalai atlyginti.

Šis teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.

kriminalai.com

šaltinis: Trakų rajono apylinkės teismoinfo.