Aptarti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2011 metų veiklos rezultatai

policijos komisariatasSausio 26-ąją Utenos apskrities vyriausiajame policijos komisariate vyko 2011-ų metų veiklos rezultatų aptarimas, kuriame dalyvavo Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stončaitis, Utenos rajono savivaldybės mero patarėjas Henrikas Zabiela, Utenos rajono apylinkės teismo pirmininkė Laima Dumskienė, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius, Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Audrius Mačerauskas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos rinktinės vadas Vladimiras Ščajevas, Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Olegas Kovalevskis, profesinių sąjungų ir žiniasklaidos atstovai, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinių padalinių vadovai ir darbuotojai.

Viešosios policijos padalinių 2011-ųjų metų veiklos rezultatus pristatė Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Kęstutis Mikalauskas, kuris, kalbėdamas apie praėjusiuosius metus, akcentavo tai, jog didelis dėmesys buvo skiriamas eismo saugumui užtikrinti ir tai davė teigiamus rezultatus: buvo registruota mažiau eismo įvykių, mažiau nukentėjusiųjų juose. Pabrėžė, jog policijos pareigūnai intensyviai dirbo su bendruomenėmis, nes saugios kaimynystės idėja vis labiau prigyja tarp apskrities gyventojų. K. Mikalauskas padėkojo Molėtų rajono policijos komisariato vadovui už tinkamai parinktus pareigūnus, vykdančius bendruomenės pareigūnų funkcijas. Kalbėdamas apie antikorupcinę veiklą pasidžiaugė dėl gerų rezultatų, įrodančių sąžiningą policijos pareigūnų darbą.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Vytautas Vaiškūnas, pristatydamas kriminogeninę situaciją ir ikiteisminio tyrimo organizavimą Utenos apskrityje, kalbėjo apie nusikalstamų veikų išaiškinamumo rodiklių kilimą. Akcentavo tai, jog didžiausą nusikalstamų veikų dalį sudaro vagystės (nusikalstamų veikų praėjusiais metais registruota – 3 237, tame tarpe vagysčių – 1 631), taip pat nusikalstamumo statistiką itin pakoregavo praėjusių metų pabaigoje priimtas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Taip pat žymia dalimi padaugėjo nusikaltimų viešose vietose ir sukčiavimo atvejų telefonu bei nusikaltimų elektroninėje erdėje. Kaip vieną svarbesnių problemų, V. Vaiškūnas įvardino tai, kad Utenos apskrities policijoje dirba apie 50 kriminalinės policijos pareigūnų, kurie pasinaudodami galimybe po 20-ies metų tarnybos gali išeiti į pensiją, tačiau į jų vietą nėra galimybės priimti kriminalinei policijai paruoštų, kvalifikuotų pareigūnų.

Kalbėdamas apie administravimo padalinių veiklą 2011-ais metais Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Saulius Navarskas akcentavo tai, kad Utenos apskrities policija praėjusiais metais sulaukė nemažų investicijų: du policijos komisariatai (Anykščių ir Zarasų) įsikėlė į naujas patalpas, suremontuotos Visagino policijos komisariato areštinės patalpos, atlikti kiti darbai. Kalbėjo apie įvairių administravimo padalinių veiklą, iškylančias problemas.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Linas Pernavas, apibendrindamas 2011-ųjų metų veiklą, sakė, jog buvo įvykdyti visi 2011 m. užsibrėžti planai, pasiekti strateginiai rodikliai ir tai yra visų policijos darbuotojų bendro darbo rezultatas. Kalbėdamas apie gyventojų pasitikėjimo Utenos apskrities policija pasitikėjimo sumažėjimą, uždavė retorinį klausimą „Kodėl?“, t. y. kodėl nusižengus vienam policininkui yra kaltinama visa institucija; kodėl žmonės, nutikus nelaimei, dažniausiai kreipiasi vis tik į policiją; kodėl niekas neįvertina to, kad švenčių metu, savaitgaliais ar naktimis policijos pareigūnas neatsisako padėti… Utenos apskrities policijos vadovas padėkojo policijos darbuotojams už tikrai gerą darbą 2011 metais.

Algirdas Stončaitis, Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas, apžvelgdamas visą susiklosčiusią situaciją policijos sistemoje, akcentavo, jog labai svarbu susidėlioti prioritetus ir pagrindiniams jų skirti didžiausią dėmesį. Mažėjant tiek žmogiškiems, tiek finansiniams policijos resursams darosi sudėtinga tinkamai reaguoti į kiekvieną, net ir patį paprasčiausią, įvykį. Malonu buvo išgirsti A. Stončaičio palaikymo žodžius, kuriais išreiškė simpatijas Utenos kraštui. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas pasidžiaugė Utenos apskrities policijos vadovybės iniciatyvumu, kurio dėka apskrityje vykdomi tokio pobūdžio eksperimentai kaip bendruomenės policininkas, gaunamos investicijos, gerinančios apskrities policijos darbuotojų darbo sąlygas, taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Utenos regione yra palaikomi draugiški santykiai tarp įvairių teisėsaugos institucijų. Pristatydamas naujojo Policijos veiklos įstatymo projektą, A. Stončaitis išreiškė viltį, jog įsigaliojus šiam įstatymui bus labiau vertinamas policijos darbas bei patys policijos pareigūnai bus labiau motyvuoti vykdyti savo funkcijas. Kalbėdamas apie tolimesnę policijos veiklą, įvardino pagrindines prioritetines policijos veiklos kryptis (veiksmingai reaguoti į pranešimus apie labai sunkius, sunkius ir apysunkius nusikaltimus, ypatingą dėmesį skirti neteisėtu būdu įgyto turto nustatymui, nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje tyrimų tobulinimui ir prevencijai, kt.). Baigdamas savo kalbą A. Stončaitis už bendradarbiavimą ir pagalbą Lietuvos policijai įteikė Lietuvos policijos generalinio komisaro skirtą apdovanojimą – trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklą „Už nuopelnus“ – Ričardui Vygantui, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui ir to paties departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkui Almantui Vaičiūnui.

Pasitarime dalyvavęs Lietuvos policijos profesinės sąjungos atstovas Rimvydas Versinskas pristatydamas darbus, planuojamus atlikti 2012 metais, kalbėjo apie tai, kad bus siekiama apsaugoti pareigūnus nuo neigiamų socialinių ir ekonominių pasekmių, bus stebimi reorganizacijų, pertvarkų ir tarnybos organizavimo pakeitimai, kt.

Pasitarimo metu dalyvavę: Utenos rajono savivaldybės atstovas, Utenos rajono apylinkės teismo pirmininkė, Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, negailėjo gražių atsiliepimų apie glaudų bendradarbiavimą su Utenos apskrities policija, o Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius, linkėdamas ir tolesnio darnaus bendravimo ir bendradarbiavimo, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovui įteikė A. Semaškos knygą apie ryškiausias Lietuvos pažintines vertybes.

kriminalai.com

šaltinis: Utenos apskr. VPK info.