Nuo vasario 1 d. Pavoverės užkarda tapo pavaldi Ignalinos rinktinei

Buvusi VSAT Vilniaus rinktinės Pavoverės užkarda nuo vasario 1 d. tapo kaimyninės VSAT Ignalinos rinktinės struktūriniu padaliniu. Trečiadienį Švenčionių rajone įsikūrusioje Pavoverės užkardoje vyko šiam pavaldumo pasikeitimui skirta ceremonija.

Jos metu buvo skaitomi įsakymai dėl užkardos perdavimo Ignalinos rinktinei. Pastarosios vadas Vladimiras Ščajevas, pasveikinęs naujuosius savo pavaldinius Pavoverės pasieniečius, jų vadui Algirdui Andrulioniui įteikė užkardos ženklą.

Atsisveikindamas su užkardos pasieniečiais Vilniaus rinktinės vadas Vidas Mačaitis dėkojo jiems už gerą tarnybą saugant sieną su Baltarusija ir linkėjo sėkmės tapus Ignalinos rinktinės kolektyvo nariais. Vilniaus rinktinės vadovas taip pat įteikė padėkas labiausiai pasižymėjusiems Pavoverės užkardos pareigūnams ir darbuotojams.

Šioje užkardoje iš viso dirba beveik 70 pasieniečių. Iš 48 km šio padalinio saugomo ruožo Švenčionių rajone apie 7 km sienos su Baltarusija eina Nerimi.

Nuo praėjusių metų gruodžio 1 d. Pavoverės užkardos vadu buvo paskirtas Algirdas Andrulionis.

Užkardos perdavimas iš Vilniaus rinktinės pavaldumo Ignalinos rinktinei buvo grįstas keliais argumentais. Tikimasi, kad po tokio pasikeitimo Vilniaus rinktinė galės efektyviau atlikti kitų savo padalinių tarnybos organizavimą ir kontrolę bei vykdyti operatyvinę veiklą. Manoma, kad dabar taip pat lygiau bus paskirstyti administruojami padaliniai, todėl turėtų pagerėti jų valdymas, situacijos kontrolė ir sienos su Baltarusija apsauga.

Teigiama, kad Pavoverės užkardai tapus Ignalinos rinktinės padaliniu efektyviau bus išnaudojami šios rinktinės struktūrinių padalinių personalo ištekliai, sutaps Ignalinos rinktinės nustatyta teritorija, kurioje vykdoma sienos apsauga, su veikimo teritorija užsieniečių buvimo ir gyvenimo kontrolei vykdyti.

Be to, dabar su Švenčionių rajono teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis bendradarbiaus viena Ignalinos, rinktinė, o ne dvi, kaip buvo anksčiau. Dėl to, tikėtina, pagerės ir palengvės bendradarbiavimas su kolegomis iš kitų žinybų.

kriminalai.com

šaltinis: VSAT info.

Posted Under
Be kategorijos