Migracijos departamentas informuoja

pinigai2011 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1493 (Žin., 2011, Nr.159-7519) pakeisti kai kurie valstybės rinkliavos už migracijos įstaigų išduodamus dokumentus dydžiai.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. naujomis kainomis užsieniečiams bus išduodami ir keičiami leidimai tiek laikinai, tiek nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Nauji rinkliavų dydžiai:

Dokumentų išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventiLietuvos Respublikoje tvarkymas 300 litų
Leidimo laikinai gyventi išdavimas ir pakeisto leidimo laikinai gyventi išdavimas 100 litų
Dokumentų išduoti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) tvarkymas 150 litų

 

Leidimo nuolat gyventi išdavimas 100 litų
Dokumentų  pakeisti leidimą nuolat gyventi tvarkymas                    40 litų
Pakeisto leidimo nuolat gyventi išdavimas 100 litų
Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario  leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimas arba pratęsimas             90 litų

kriminalai.com

šaltinis: MD info.