LVAT: V. Vigelis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą

vigelisLietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) sausio 23 dienos nutartimi atmetė pareiškėjo Švenčionių r. savivaldybės mero Vytauto Vigelio prašymą panaikinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimą, kuriuo V. Vigelis buvo pripažintas pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, kadangi nenusišalino balsuodamas Tarybos posėdyje dėl sprendimo, susijusio su pareiškėjo sutuoktinės pareigomis.

Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas tarp šalių buvo kilęs dėl VTEK sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Juo buvo pripažinta, jog Švenčionių rajono savivaldybės meras Vytautas Vigelis nevykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytos pareigos, nes nenusišalino svarstant Tarybos sprendimą „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos struktūros“ pakeitimo. Šiuo Tarybos sprendimu buvo siūloma Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrių prijungti prie Švietimo skyriaus. LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad siūlomo reorganizuoti prijungimo prie kito skyriaus būdu Kultūros skyriaus vadovė yra pareiškėjo sutuoktinė, kuri dėl tokios reorganizacijos pasekmių gali netekti savo Kultūros skyriaus vedėjos posto, akivaizdžiai rodo pareiškėjo asmeninį suinteresuotumą ir privačius interesus, susijusius su minėto Sprendimo projekto priėmimu.

LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, dalyvaudamas Tarybos posėdyje, kur buvo svarstomas Sprendimo projektas, susijęs su jo sutuoktinės vadovaujamo administracijos padalinio reorganizacija, pareiškėjas pateko į interesų konflikto situaciją, kurios turėjo vengti Interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka, informuoti kartu su juo dalyvavusius sprendimo svarstyme ir priėmime asmenis apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėjas kitų Tarybos narių apie esamą interesų konfliktą neinformavo ir nuo dalyvavimo Sprendimo projekto svarstymo ir balsavimo procedūroje nenusišalino, t. y. nepasielgė taip, kad nekiltų jokių abejonių, jog toks konfliktas yra. LVAT teisėjų kolegija nutartyje taip pat pažymėjo, kad elgtis taip, jog nekiltų jokių net menkiausių abejonių jo nešališkumu, pareiškėją įpareigoja ir paties pareiškėjo kaip savivaldybės vadovo – mero statusas ir jam keliami reikalavimai bei su tuo susiję visuomenės lūkesčiai.

Įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylai svarbias aplinkybes, tinkamai pritaikė materialiosios teisės normas, todėl naikinti sprendimą pareiškėjo apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo ir pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė.

kriminalai.com

šaltinis: LVAT info.