Lietuvos kariai tobulina Afganistano karių įgūdžius

kariaiLietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) 14 pamainos ir Afganistano nacionalinės armijos (ANA) kariai surengė bendrą patrulį į Cegey kaimą, nutolusį apie 25 kilometrus į šiaurės rytus nuo Čagčarano miesto. Jo metu kelyje tarp Čagčarano miesto ir Cegay kaimo kariai surengė mobilų kontrolės postą, kaimui nuvežė humanitarinės labdaros.

Cegey kaime PAG ir ANA kariai susitiko su kaimo seniūnu, su kuriuo aptarė saugumo situaciją kaime. ANA kariai supažindino vietinius su bendra saugumo situacija Goro provincijoje, papasakojo apie ANA ir Afganistano nacionalinės policijos veiklą, domėjosi apie galimai kaime ir aplinkiniuose rajonuose vykdomą sukilėlių veiklą. Vėliau ANA kuopos vadas kartu su savo kariais vietos vaikams ir gyventojams išdalino šiltų rūbų, žaislų.

Pasak PAG sudėtyje veikiančios Mokymo grupės, rengiančios Goro provincijoje dislokuotus Afganistano nacionalinės armijos karius, vado pulkininko leitenanto Ričardo Stakelio, tokie bendri patruliai yra labai naudingi tiek PAG, tiek ANA kariams, nes vietos gyventojams labai svarbu žinoti ir matyti, kad Afganistano kariai yra pasirengę užtikrinti saugumą provincijoje, o Lietuvos kariai yra tik pagalbininkai juos rengiant ir treniruojant.

ANA Mokymo grupę sudaro įvairių sričių Lietuvos kariuomenės karinio rengimo instruktoriai, kurie vietinėms saugumo pajėgoms perteikia savo patirtį ir žinias. Tačiau pagrindinį dėmesį Lietuvos kariai skiria tam, kad afganistaniečių kariai patys savarankiškai be NATO pajėgų pagalbos vykdytų operacijas.

Afganistano karių kuopa Goro provincijoje dislokuota nuo praeitų metų sausio mėnesio. Kuopą sudaro manevriniai padaliniai, paramos elementas bei išminavimo grupė, iš viso apie 100 karių. ANA kuopa kartu su Afganistano nacionalinės policijos padaliniais dislokuota Goro provincijoje, kad patys galėtų užtikrinti stabilią saugumo situaciją provincijoje.

Šiuo metu Afganistane tarnaujanti PAG-14 yra suformuota KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės pagrindu. Pamainai ir visam Goro provincijos atkūrimo grupės kariniam kontingentui vadovauja Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas pulkininkas Eligijus Senulis.

Lietuvos vadovaujama PAG – tai bendra civilių ir karių misija, NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. ISAF) dalis, kuri savo veiklą pradėjo 2005 metų vasarą. Pagrindinė misijos užduotis – padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti. Goro PAG stovykloje Čagčarane kartu su Lietuvos kariais ir civiliais tarnauja ir dirba Gruzijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Lenkijos, Suomijos ir Ukrainos atstovai.

Šių metų sausio 4 d. Afganistano Goro provincijos sostinėje Čagčarane paskelbus atsakomybės už Čagčarano miestą ir jo rajono saugumo perdavimo vietos valdžiai pradžią, nuosekliai didinama vietos saugumo pajėgų – kariuomenės ir policijos – atsakomybė už savo šalies saugumą. Čagčarane veikiančios Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės pagrindinė užduotis bus rengti Afganistano nacionalines saugumo pajėgas, didžiausią dėmesį skiriant patariamajai funkcijai.

2010 m. lapkritį Lisabonoje vykusiame NATO viršūnių susitikime, kuriame dalyvavo ir Afganistano prezidentas Hamidas Karzajus, buvo nuspręsta iki 2014 m. pabaigos perduoti atsakomybę už saugumą savo šalyje Afganistano pajėgoms. Atsakomybės Afganistano saugumo pajėgoms perdavimo procesas, prasidėjęs praėjusių metų pavasarį, įsibėgėja. 2011 m. lapkričio 27 d. Afganistano prezidentas paskelbė, kad Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos Afganistane dalis, Čagčarano miestas ir jo apylinkės, patenka į antrąjį atsakomybės perdavimo afganistaniečiams etapą. Likusioji Goro provincijos dalis turėtų būti trečiajame etape, kurį planuojama paskelbti 2012 metais. Tikimasi, kad Goro provincija bus pasirengusi perimti visą atsakomybę už saugumą provincijoje vienerių dviejų metų laikotarpiu.

Šiuo metu Afganistane dislokuota apie 260 Lietuvos karių. Jie tarnauja NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų Vakarų regiono vadavietėje, Goro provincijoje, NATO štabuose Kabule ir Herate, Kandaharo oro uoste, NATO operacijos misijoje Afganistano pietuose.

kriminalai.com

šaltinis: KAM info (vyr. ltn. Tomas Pakalniškis)