Kazlų Rūdos jaunieji policijos rėmėjai

mariampole policijos remejaiMarijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kazlų Rūdos policijos komisariatas įgyvendina projektą „Saugi bendruomenė visų pastangomis“ pagal Sūduvos vietos plėtros strategijos „Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ II prioriteto „Kultūros tradicijų puoselėjimas ir bendruomeniškumo skatinimas“ priemonę „Bendruomeniškumo ugdymas, dalijimasis gerąja veiklos patirtimi“.

Viena iš projekto veiklų – Jaunųjų policijos rėmėjų būrelių veiklos organizavimas, užimtumo skatinimas, jų įtraukimas į saugios gyvenamosios aplinkos kūrimą. Nuo projekto pradžios Plutiškių vidurinėje, Antanavo, Bagotosios ir Jankų pagrindinėse mokyklose veikia Jaunųjų policijos rėmėjų būreliai. Projekto metu organizuojant jaunųjų policijos rėmėjų būrelių veiklą siekiama skatinti vaikų užimtumą, įtraukti juos į saugios gyvenamosios aplinkos kūrimą.

Sausio pradžioje, moksleivių atostogų metu, Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančių jaunųjų policijos rėmėjų nariai buvo išvykę į ekskursiją Vilniaus mieste, kur moksleiviai susipažino su Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinėje „ARAS“ bei Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro Odorologinių tyrimų ir kinologijos valdybos veikla. Ekskursijos metu moksleiviams buvo pristatyta policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „ARAS“ pareigūnų rengimo sistema, naudojamos priemonės ir įranga. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro Odorologinių tyrimų ir kinologijos valdyboje jaunieji policijos rėmėjai susipažino su padalinio veikla, uždaviniais, turima technine – materialine baze, stebėjo policijos pagalbininkų – šunų pasirodymą.

Įgyvendinant projektą, Kazlų Rūdos savivaldybės Jaunieji policijos rėmėjai susipažino su bemaž visais Lietuvos policijos veiklos aspektais. Moksleiviai lankėsi Marijampolės apskrities vyriausiame policijos komisariate, vėliau lankėsi Lietuvos policijos mokykloje ir Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete, galiausiai susipažino su dviejų specializuotų policijos įstaigų, vykdančių specifines policijos funkcijas, veikla.

Manome, kad ekskursijos sudarė sąlygas jauniesiems policijos rėmėjams iš arčiau susipažinti su policijos veikla, objektyviau vertinti policijos darbą, o ateityje, galbūt netgi tapti policijos pareigūnais.

kriminalai.com

šaltinis: Marijampolės apskr. VPK Kazlų Rūdos PK info.