Dėl į teisėjo kabinetą įsiveržusių N. Venckienę palaikančio judėjimo atstovų bus kreipiamasi į prokuratūrą

Be išankstinio pranešimo, susitarimo ir suderinimo į Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininko kabinetą įsiveržusių asmenų gali laukti administracinis ar baudžiamasis procesas. Teisėjų taryba pritarė Panevėžio miesto apygardos teismo pirmininko Valdo Petro Meidaus siūlymui nustatyti nepagarbiai besielgusius asmenis ir jų atžvilgiu taikyti atitinkamas poveikio priemones.

Incidentas įvyko 2011 m. sausio 19 d. apie 10 val., kai be sutikimo į teismo pirmininko kabinetą įėję du vyrai ir viena moteris šio teismo pirmininkui pareiškė, esą, jis nieko apie bylą neišmanąs, sprendimą priėmęs nežinodamas visų bylos aplinkybių, ketino įteikti Neringos Venckienės knygą „Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę“. Atsisakius knygą priimti ir paprašius palikti darbo kabinetą, išėjęs tik vienas iš vyrų, kitas pradėjęs vartyti ir cituoti knygą. Kabinetą N. Venckienę palaikančio judėjimo atstovai palikę tik po priminimo, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininkas bus priverstas kviesti policijos pareigūnus. Po kelių minučių vienas iš vyrų vėl įsibrovęs į kabinetą, palikęs knygą ant stalo ir pasakęs, kad su teismo pirmininku Vitalijumi Kondratjevu dar neatsisveikina.

Po incidento Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininkas kreipėsi į Panevėžio miesto apygardos teismo pirmininką ir pateikė prašymą dėl galimo siekimo daryti poveikį ir diskredituoti teismą. „Manau, kad toks vizitas į teismą yra ne kas kita, o nepagarba teismui, bandymas daryti poveikį teisėjams, priimantiems sprendimus didžiulį rezonansą visuomenėje sukėlusiose bylose“, – Teisėjų tarybai nurodė V. P. Meidus ir pasiūlė apsvarstyti galimybę kreiptis į Lietuvos policijos generalinį komisarą su prašymu pasirūpinti policijos apsauga Kėdainių rajono apylinkės teisme ir inicijuoti administracinį ar baudžiamąjį procesą, kad būtų nustatyti nepagarbiai elgęsi žmonės ir jų atžvilgiu būtų imtasi atitinkamų poveikio priemonių.

Aptarusi Kėdainių rajono apylinkės teisme įvykusį įvykį ir pasitarusi, Teisėjų taryba nusprendė kreiptis į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą.

kriminalai.com

šaltinis: Teisėjų tarybos info.

Posted Under
Be kategorijos