Byla dėl sklypo Pylimo gatvėje detaliojo planavimo teisėtumo nutraukta

vilniaus miesto savivaldybeVilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) sausio 16 d. nutartimi nutraukė administracinę bylą pagal pareiškėjų R. K., T. T., S. N., V. D. skundą Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimo, kuriuo buvo patvirtintas sklypo Pylimo g. 17, Vilniuje, detalusis planas, panaikinimo ir įpareigojimo surengti pakartotinį detaliojo planavimo svarstymą, pareiškėjams atsisakius nuo skundo.

Pareiškėjai R. K., T. T., S. N., V. D. prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo panaikinti kaip nepagrįstą ir neteisėtą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-07-18 sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas sklypo Pylimo g. 17, Vilniuje, detalusis planas, ir įpareigoti Tarybą surengti pakartotinį detaliojo planavimo svarstymą dalyvaujant visuomenei. Pasak pareiškėjų, Taryba, priimdama Sprendimą, pažeidė 1998-06-25 Orhuso konvenciją ir Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu patvirtintus Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatus; Tarybos patvirtintas detalusis planas priimtas nedalyvaujant visuomenės atstovams ir neatitinka detaliojo plano, kuris buvo svarstytas 2006-07-04 ir 2006-08-18 viešuose susirinkimuose su visuomene ir dėl kurio nebuvo prieita vieningos nuomonės. Pareiškėjų teigimu, Taryba prieš detaliojo plano tvirtinimą, kuriame buvo padaryti esminiai pakeitimai, privalėjo pakartotinai svarstyti detalųjį planą kartu su visuomene. Esą miesto savivaldybė neteisėtai perdavė planavimo organizatoriaus teises sklypo valdytojui bendrovei „Rojaus apartamentai“, kuri valstybės institucijoms perdavė ne visuomenės siūlymus ir savo atsakymus į juos, o tik suvestinę, iš kurios nematyti pateiktų visuomenės siūlymų esmės.

2011 m. gruodžio 21 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas gavo R. K., T. T., S. N., V. D. atsisakymą nuo skundo. Sausio 16 d. nutartimi teismas priėmė pareiškėjų atsisakymą nuo skundo ir administracinę bylą nutraukė.

Ši Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

kriminalai.com

šaltinis: VAAT info.