Bus tikrinama, ar nelegaliai dirbantieji negauna piniginės socialinės paramos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) ir Valstybinė darbo inspekcija prie SADM (VDI) pasirašė duomenų teikimo sutartį, pagal kurią bus tikrinami nelegaliai dirbusieji, siekiant išsiaiškinti, ar jie, gaudami nelegalias pajamas, gauna ir piniginę socialinę paramą. Tai leis savivaldybėms nustatyti piktnaudžiavimo pinigine socialine parama atvejus ir imtis atitinkamų veiksmų.

Nuo šiol VDI, nustačiusi, jog buvo dirbta nelegaliai, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje tikrins, ar nelegaliai dirbęs asmuo gauna piniginę socialinę paramą. Tuo atveju, jei paaiškės, kad parama gaunama, VDI apie nelegaliai dirbančius paramos gavėjus informuos atitinkamas savivaldybes, kurios įvertins tikrąją gavėjo situaciją ir nustatys, ar asmuo turėjo teisę gauti paramą.

Taigi, jei paaiškės, kad socialinė parama gauta neteisėtai, jos mokėjimas bus nutrauktas ir bus pareikalauta grąžinti neteisėtai gautą paramą.

Piniginė socialinė parama yra skiriama atsižvelgiant į žmogaus gaunamas pajamas. Tačiau pasitaiko atvejų, kai oficialios žmogaus pajamos skiriasi nuo realių, nes dirbama nelegaliai ir gaunama nelegalių pajamų. Taigi nuo šiol savivaldybės bus informuojamos, kai tokius atvejus užfiksuos VDI, ir galės peržiūrėti paramos skyrimą šiems asmenims.

Nuo šių metų pradėta piniginės socialinės paramos sistemos pertvarka, kurios tikslas – skatinti žmones dirbti, o ne gyventi iš pašalpų, sugriežtinant socialinės paramos teikimą, nelegalaus darbo kontrolę. Iki šiol pasitaikydavo atvejų, kai paramą gaudavo tie asmenys, kurie neturėtų jos gauti. Todėl nuspręsta griežčiau apibrėžti socialinės paramos teikimo sąlygas ir suteikti daugiau galių savivaldybėms, teikiant socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams.

SADM minėtą duomenų teikimo sutartį su VDI sudarė siekdama išplėsti savivaldybių administracijų galimybes laiku nustatyti pažeidimus ir užtikrinti tinkamą Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatų įgyvendinimą.

kriminalai.com

šaltinis: SADM info.

Posted Under
Be kategorijos