A. Ūso bylą nagrinės teisėjų kolegija

Šiandien Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas atidėjo baudžiamosios bylos nagrinėjimą, kurioje kaltinamasis Andrius Ūsas dėl mažametės tvirkinimo.

Teismo posėdžio metu proceso dalyviai teismui pateikė prašymus.

Prokuroras prašė teismo nepradėti bylos nagrinėjimo, kol nėra įsiteisėjęs Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 16 d. sprendimas, nes tik įsiteisėjus minėtam teismo sprendimui bus nustatytas tinkamas mažametės D. K. atstovas pagal įstatymą.

Kaltinamojo A. Ūso advokatas A. Liutvinskas 2012-02-10 raštu teismo pirmininkui pateikė prašymą dėl teisėjų kolegijos sudarymo šioje byloje.

Neatvykus į teismo posėdį G. Sakalinskaitei – Ūsienei (teismo pranešimo neatsiėmė), advokatas A. Liutvinskas prašė teismo spęsti klausimą dėl jos pripažinimo įstatymine atstove. Kiti proceso dalyviai prašė spręsti klausimą dėl A. Ūso tėvų įtraukimo į procesą įstatyminiais atstovais.

2012-02-13 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo l.e. teismo pirmininko nutartimi buvo patenkintas advokato A. Liutvinsko prašymas sudaryti teisėjų kolegiją, kurios nariais paskirti teisėjai A. Cininas ir A. Valinskienė bei kolegijos pirmininkas O. Ramanauskas.

Šiandien byla teismo posėdyje nagrinėti nepradėta, tačiau su atvykusiais proceso dalyviais buvo suderintos galimos kitų teismo posėdžių datos.

kriminalai.com

šaltinis: Vilniaus m. 2 AT info.

Posted Under
Be kategorijos