VSAT padaliniuose paminėta nepriklausomybės atkūrimo diena

Lietuvosb veliavosPenktadienį VSAT padaliniuose buvo paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, kovo 11-oji.

Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo aktą Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė 1990-ųjų kovo 11 d. paskelbdama, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė.

Kovo 11-osios Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 dieną pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios.

Į šiai progai paminėti skirtą renginį tarnybos centrinėje įstaigoje atvyko Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras, dabar Seimo pirmininko pavaduotojo pareigas einantis Česlovas Stankevičius. Svečias pasidalino įžvalgomis apie 1990-ųjų kovo 11-osios prasmę ir prisiminė tuos prieš 22-ejus metus Lietuvai istoriniais tapusius įvykius.

Minėjime dalyvavo ir buvęs VRM reprezentacinio pučiamųjų orkestro vadovas Algirdas Radzevičius. VSAT vadas Vainius Butinas neseniai į pensiją išėjusiam Maestro padėkojo už ilgametę ir geranorišką pagalbą pasieniečiams, orkestro profesionalų dalyvavimą daugybėje VSAT renginių. Pasieniečių vadovas A. Radzevičiui įteikė VSAT atminimo ženklą.

Renginį baigė koncertas.

Į Vilniaus rinktinės Štabo salę susirinkusiems tarnautojams ir darbuotojams paskaitą apie Kovo 11-osios prasmę skaitė vienas aktyviausių Sąjūdžio narių, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras prof. Bronislavas Genzelis.

Taip pat buvo apdovanoti pasižymėję Vilniaus rinktinės pasieniečiai.

Varėnos rinktinės pasieniečiai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną paminėjo originaliai – organizavo poledinės žūklės varžybas.

Penktadienį ryte rinktinės Purvėnų užkardoje susirinko 8 žvejų komandos iš visų užkardų ir Štabo. Oras buvo palankus žvejams – lengvas šaltukas ir skaisti saulė kėlė dalyvių nuotaiką. Be užsiregistravusių varžytis komandų, ant Purvėnų tvenkinio ledo susirinko jų palaikymo komandos ir pavieniai žvejai.

Po varžybų trys pirmos komandos buvo apdovanotos taurėmis, o individualioje įskaitoje didžiausią laimikį bei daugiausiai žuvies pagavę dalyviai gavo diplomus. Ant kranto varžybų dalyviai šildėsi prie laužo, buvo verdama žuvienė ir kvapni žolelių arbata.

Į Lazdijų rinktinės Štabo salę susirinkusiems tarnautojams ir darbuotojams Vilkaviškio muziejaus direktorius Antanas Žilinskas papasakojo apie Suvalkijos krašto žymių žmonių nuopelnus krašto istorijai, žengiant link Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje. Po įdomaus pasakojimo rinktinės pareigūnams buvo įteikti apdovanojimai.

Renginio pabaigoje koncertavo Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos moksleivių ansamblis, buvo deklamuojamos eilės apie Lietuvą.

Pagėgių rinktinėje vykusiame Kovo 11–osios minėjime Viešųjų ryšių specialistė Asta Šimkuvienė perskaitė šventinį pranešimą. Rinktinės pareigūnus ir darbuotojus šios šventės proga sveikino jos vadas Rimantas Timinskis.

Pakrančių apsaugos rinktinėje surengtame minėjime kolektyvą sveikino rinktinės vadas Donatas Lengvinas. Štabo Sienos kontrolės skyriaus specialistė Vesta Flick pranešime apžvelgė svarbiausias Lietuvos istorines datas nuo 1940 m. iki 1990 m. kovo 11 d.

Vėliau buvo parodyta dokumentinė apybraiža „Partizaninis karas Lietuvoje 1944-1953 m.“

Šia proga Pakrančių apsaugos rinktinės pareigūnams už nepriekaištingą pareigų atlikimą buvo įteikti VSAT ir rinktinės vadų apdovanojimai. Dar dešimčiai pareigūnų buvo suteikti vidaus tarnybos laipsniai.

Pasieniečių mokykloje į minėjimą atvyko ir būrys moksleivių iš Vilniaus rajono Rukainių vidurinės mokyklos. Renginyje svečiavosi ir Arnoldas Barysas, Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugijos vadovas, apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu, pirmas žurnalistas, galėjęs nufotografuoti kovo 11-osios Nepriklausomybės aktą.

Sveikinimo žodžius mokyklos darbuotojams ir kursantams tarė Mokymo organizavimo skyriaus viršininkas Giedrius Geniušas. Jis už aukštus mokymosi rezultatus, dalyvavimą visuomeninėje veikloje įteikė padėkas 24 laidos kursantėms Raimondai Urmulevičiūtei, Neringai Smolskutei ir Veronikai Kozlovskai.

Šventės proga mokyklos bendruomenei koncertavo Vilniaus rajono Rukainių vidurinės mokyklos moksleiviai.

Šventiniai renginiai vyko ir kituose VSAT padaliniuose.

kriminalai.com

šaltinis: Parengta pagal VSAT rinktinių info.