Vilniuje aptinkama ir neteisėtai gyvenančių nepilnamečių

policijaVilniuje aptinkama ir neteisėtai gyvenančių nepilnamečių

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos pareigūnai (toliau – Migracijos valdyba), vykdo nelegalios migracijos prevencijos ir kontrolės priemones.

Todėl lankėsi sostinės mokyklose ir domėjosi, ar jose nesimoko neteisėtai Lietuvoje gyvenančių užsienio valstybių piliečių, konsultuoja mokymo įstaigų administraciją užsieniečių teisinio statuso Lietuvos Respublikoje (toliau – LR) klausimais.

Lankosi mokyklose ir domisi jas lankančiais užsieniečių vaikais

Lankytis mokyklose ir domėtis jas lankančiais užsieniečių vaikais Migracijos valdybos pareigūnams yra įprasta. Tai daroma siekiant išsiaiškinti Lietuvoje gyvenančių užsienio valstybių piliečių – suaugusiųjų ir mokymo įstaigas lankančių jų vaikų teisinę padėtį LR. Taip pat suteikti pedagogams informacijos, susijusios su užsieniečių teisiniu statusu šalyje, privalomu asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento įgijimu, gyvenamosios vietos deklaravimu ir pan.

Migracijos valdybos pareigūnams bendradarbiaujant su mokymo įstaigų direktoriais yra pavykę išsiaiškinti ne vieną neteisėtai Lietuvoje gyvenančio nepilnamečio atvejį ir padėti užsieniečiui įgyti dokumentą, suteikiantį jam teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

Pagal iš anksto sudarytą planą

Pagal iš anksto sudarytą planą Migracijos valdybos pareigūnai lankosi atskirose mokyklose ir prašo jų vadovų domėtis į mokymo įstaigą priimamų nepilnamečių teisiniu statusu. Tačiau mokyklose vis dar aptinkama neteisėtai LR gyvenančių vaikų.

Šių metų sausį, gavę informacijos apie neteisėtai LR gyvenantį nepilnametį Ukrainos pilietį, Migracijos valdybos Užsieniečių reikalų skyriaus pareigūnai nuvyko į jo lankomą Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnaziją ir su gimnazijos direktore aptarė mokinio gyvenimo Lietuvoje aplinkybes.

Nepilnametis Lietuvoje jau kurį laiką gyveno neteisėtai

Nežiūrint į tai, kad gimnazisto tėvai šalyje gyvena turėdami galiojančius leidimus laikinai gyventi LR, pats nepilnametis tokio leidimo neturi – į šalį atvykęs su 90 dienų galiojančia viza, nepilnametis Lietuvoje jau kurį laiką gyveno neteisėtai.

Netrukus jis gaus leidimą laikinai gyventi LR ir šalyje gyvens teisėtai

Atsižvelgiant į nepilnamečio interesus ir vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija bei šeimos neišskyrimo principais, nepilnamečio ukrainiečio padėtis išspręsta jam palankiai – netrukus jis gaus leidimą laikinai gyventi LR ir šalyje gyvens teisėtai.

Nepilnamečio Ukrainos piliečio gyvenimo ir mokymosi aplinkybės Lietuvoje buvo pakankama priežastis Migracijos valdybos pareigūnams apsilankyti minėtoje gimnazijoje ir, remiantis konkrečiu pavyzdžiu, paaiškinti jos administracijai užsieniečių teisėto buvimo LR tvarką bei patikrinti kitų užsieniečių gimnazistų buvimo šalyje teisėtumą.

Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijoje Migracijos valdybos pareigūnai lankėsi pirmą kartą, tad su jos administracija buvo aptartos ir tolesnio bendradarbiavimo galimybės. Tokie atvejai skatina Migracijos valdybos Užsieniečių reikalų skyriaus pareigūnus imtis aktyvesnių  nelegalios migracijos prevencijos priemonių bendrojo ugdymo įstaigose.

kriminalai.com

šaltinis: Vilniaus apskr. VPK informacija

Cituojant ar platinant kriminalai.com informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.