Vaikų linijos ir Pagalbos vaikams linijos konsultantai kartu teikia pagalbą telefonu jau vienerius metus

Nuo praėjusių metų vasario 14 d. nemokamu telefono numeriu 11 61 11 į vaikų ir suaugusiųjų skambučius dėl vaiko, kuriam reikalinga pagalba, visų pirma atsiliepia Vaikų linijos konsultantai. Jei būtina papildoma pagalba (pavyzdžiui, vaikas patiria smurtą mokykloje ar namuose, yra neprižiūrimas, mato, kaip kitas vaikas skriaudžiamas) ar specifinė socialinė bei teisinė informacija, skambinantieji sujungiami su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje įsikūrusios Pagalbos vaikams linijos konsultantais dėl tolesnės pagalbos organizavimo, praneša Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.

Vaikų linijoje darbuojasi apie 140 konsultantų, iš kurių 130 yra savanoriai. Jie kelia ragelį ir atsiliepia į besikreipiančiųjų pagalbos skambučius kiekvieną dieną nuo 11 iki 21 val. Vaikų linija yra emocinės paramos tarnyba. Jos konsultantai stengiasi išgirsti, suprasti ir palaikyti vaiką, pažvelgti į situaciją jo akimis ir kartu ieškoti pagalbos galimybių ir išeičių, kurios būtų tinkamiausios vaikui.

Nuo 2011 m. vasario 14 d. iki gruodžio 31 d. iš viso atsiliepta į daugiau kaip 142 tūkstančius skambučių. Paskambinę vaikai daugiausia kalbėdavo apie smurtą ir prievartą, santykius su šeimos nariais, nesutarimus bei konfliktus, vykstančius jų artimiausioje aplinkoje. Taip pat daug skambučių sulaukta dėl įvairių sunkumų, kylančių bendraujant su bendraamžiais. Besikreipiantys į Vaikų liniją vaikai pasakodavo ir apie vienišumo jausmą, įvairias baimes, kai jausdavosi nemylimi bei vieniši. Jiems rūpėjo ir įvairūs sunkumai, susiję su seksualumo bei brendimo tema. O suaugusieji dažniausiai buvo sunerimę dėl vaikų nepriežiūros atvejų.

554 skambučiai buvo nukreipti tolimesnei pagalbai į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Pagalbos vaikams liniją. Skambinančiajam sutikus, kad būtų imtasi priemonių spręsti išdėstytą problemą, telefonu bei raštu susisiekta su įvairiomis įstaigomis bei organizacijomis. Dažniausiai kreiptasi į mokyklas, gimnazijas bei vaiko teisių apsaugos skyrius (tarnybas) dėl mokykloje patiriamų patyčių. Atsižvelgiant į suaugusiųjų telefonu pateiktą informaciją, rašyta vaiko teisių apsaugos skyriams (tarnyboms), vaikų ugdymo įstaigoms, savivaldybių švietimo skyriams ir pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, siekiant išspręsti susidariusias situacijas. Taip pat Pagalbos vaikams linijos iniciatyva 7 kartus raštu kreiptasi į įvairias įstaigas ir organizacijas, reaguojant į viešumoje pasirodžiusius pranešimus apie smurtą ir prievartą patiriančius vaikus. Mokykloms išsiųstos rekomendacijos, kaip klasių vadovams ir kitiems mokyklos specialistams atlikti prevenciją ir intervenciją patyčių mokykloje tema. Be to,pa ateiktos rekomendacijos socialinės globos įstaigoms bei vaiko teisių apsaugos skyriams (tarnyboms) ir paprašyta jų papildomos informacijos apie konkretaus vaiko sprendžiamą situaciją.

„Glaudus įvairių institucijų bendradarbiavimas, teikiant pagalbą nukentėjusiam vaikui, yra puikus įrodymas, kaip švietimo, gydymo, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, dirbdamos kartu, gali užkirsti kelią vaikų teisių pažeidimams ir sudaryti palankesnes sąlygas vaikams augti, vystytis ir jaustis laimingiems, – sako Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Odeta Tarvydienė. – Beveik visos minėtos įstaigos ar organizacijos, reaguodamos į pranešimus, raštu arba telefonu informavo Pagalbos vaikams liniją apie rengiamą arba vykdomą pagalbos vaikui planą. Patyčių mokykloje atvejais dažniausiai informuota apie specialistų pokalbius su nukentėjusiaisiais bei besityčiojančiaisiais ir jų šeimomis, klasėse vykdytas patyčių intervencijos priemones (pokalbius, filmų peržiūras, jų aptarimus), specialistų komandos operatyviai organizuotas patyčių prevencijos programas. Nepriežiūros ar smurto šeimose atvejais ne kartą pranešta apie apsilankymo šeimoje rezultatus, pateiktas pagalbos šeimai priemonių planas ir išvados.“

kriminalai.com

šaltinis:  VVTAĮT info.

Posted Under
Be kategorijos