Trakų rajono apylinkės teismas įpareigojimus skyrė jau 33 smurtu artimoje aplinkoje įtariamiems asmenims

trakų teismasTrakų rajono apylinkės teismas per vieną mėnesį nuo Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įsigaliojimo įpareigojimus skyrė net 33 smurtu artimoje aplinkoje įtariamiems asmenims.

Nuo 2011 m. gruodžio 15 d. iki 2012 m. sausio 16 d. Trakų rajono apylinkės teismas skyrė kardomąsias priemones – įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiųjų vienam arba dviems mėnesiams – dvidešimčiai smurtu artimoje aplinkoje įtariamų asmenų. Įtariamieji taip pat teismo buvo įpareigoti nebendrauti ir neieškoti ryšių su nukentėjusiaisiais, nesilankyti jų gyvenamosiose vietose bei kitose vietose, kur būna nukentėjusieji. Šiuo laikotarpiu taip pat vadovaujantis Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymu trylikoje bylų buvo taikytos smurtą patyrusių asmenų apsaugos užtikrinimo priemonės. Teismas priimtomis nutartimis įtariamuosius įpareigojo iki bylos nagrinėjimo pabaigos išsikelti iš gyvenamosios vietos arba laikinai nesiartinti prie nukentėjusiųjų, nebendrauti ir neieškoti ryšių su jais.

Absoliuti dauguma smurtu artimoje aplinkoje įtariamų asmenų smurtinius veiksmus atliko būdami apsvaigę nuo alkoholio. Devyniolikai įtariamųjų ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. Dešimt įtariamųjų įtariami grasinus nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, o likę keturi įtariamieji įtariami padarius nesunkų sveikatos sutrikdymą. Pažymėtina, kad minėtos kardomosios priemonės arba įpareigojimai buvo paskirti ir trims moterims. Visose kitose bylose smurtu artimoje aplinkoje įtariami vyrai.

kriminalai.com

šaltinis: Trakų rajono apylinkės teismo info.