Tik komandoje įveikiami iššūkiai – Rokiškio policijos metų ataskaitinis susirinkimas

ataskaitinis panevėžysSausio 20 d. policijos komisariate vyko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariato 2011 m. veiklos rezultatų aptarimas Jame dalyvavo Panevėžio apskr. VPK viršininkas R. Bobinas, Rokiškio r. savivaldybės meras V. Kanopa, prokuratūros vyriausiasis prokuroras R. Bačiulis, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas A. Vyšniauskas, Kamajų seniūnijos seniūnas V. Vilys, didelis būrys policijos rėmėjų ir policijos komisariato darbuotojai. Ataskaitinį susirinkimą, pristatydamas svečius, pradėjo rajono policijos komisariato viršininkas S. Meliūnas. Komisariato vadovas supažindino su pagrindiniais 2011 m. veikos rezultatais, pasidžiaugė, kad Rokiškio policija geriausiai apskrityje tiria nusikalstamas veikas ir pažymėjo, kad tie puikūs rezultatai neatsirado savaime, kad į kiekvieną jų įdėta kruopelytė visų komisariato darbuotojų.

Apie kriminalinės policijos pasiekimus ir problemas kalbėjo KPS viršininkas R. Narkevičius. Palygindamas 2010 m. su 2011 m., pažymėjo, kad 2011 m. išaugo užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius, ypač vagysčių, bet sumažėjo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, plėšimų. 2011 metai kriminalinės policijos tyrėjams įsimins, kaip metai, kuriais užregistruotas didžiausias alyvos iš elektros pastočių transformatorinių skaičius ir tuo, kad metų pabaigoje pavyko demaskuoti net dvi grupuotes, vogusias alyvą ne tik Rokiškio, bet ir kaimyniniuose rajonuose. Pasidžiaugė, kad 2011 m. daugiau baudžiamųjų bylų perduota į teismą. Baigdamas savo pasisakymą R. Narkevičius padėkojo KPS tyrėjams ir kitų padalinių pareigūnams už jų nuoširdų darbą ir glaudų bendradarbiavimą.

VPS viršininkas R. Krasauskas pradėdamas pasisakymą, kalbėjo apie policijos pareigūno vietą mūsų visuomenėje, akcentuodamas, kad kaip šauksi, taip ir atsišauks. Supažindino susirinkusius su 2011 m. vykdytomis prevencinėmis priemonėmis, kurių dėka užfiksuotas administracinės teisės pažeidimų sumažėjimas. Pabrėžė, kad dėl pareigūnų kaitos 2011 m. buvo padidėję darbo krūviai, užtikrinant viešosios policijos skyriaus funkcijas. Padėkojo darbuotojams, visuomenės nariams, savivaldybės atstovams, teisėsaugos institucijoms už aktyvų bendradarbiavimą. Savo ruožtu policijos komisariato viršininkas padėkojo R. Krasauskui, kuris iki sausio 17 d. ėjo PK viršininko pavaduotojo pareigas.

Susirinkimo dalyviai su susidomėjimu klausė Panevėžio VPK viršininko R. Bobino pasisakymo, kuriame akcentuota, kad s 2012 m, nebus lengvi, tad bet kokiu atveju reiks ieškoti bendrų sprendimų, užtikrinat piliečių saugumą. Apskrities VPK vadovas savo pasisakyme nemažai vietos skyrė policijos personalo klausimui, kalbėjo apie tai, kad 2011 m. tarnybą paliko nemažas pareigūnų būrys ir dabar atstatyti turimą bus problematiška. Baigdamas pasisakymą R. Bobinas padėkojo visam Rokiškio r. PK kolektyvui u darbą, už sustiprėjusius kontaktus su visuomene, pabrėždamas, kad tik sutelktai dirbdami galime pasiekti gerų rezultatų.

Rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras R. Bačiulis dėkojo tyrėjams už gerus veiklos rezultatus, nes 55,1 proc. nusikalstamų veikų išaiškinamumas – vienas geriausių rezultatų ne tik apskrityje, bet ir respublikoje. Džiugina prokurorus ir tai, kad 80 proc. bylų tiriama iki 3 mėn., kad tyrėjams 2011 m. nebuvo iškelta drausminių bylų.
Rajono savivaldybės meras V. Kanopa pažymėjo, kad su policijos komisariatu nusistovėjo geri dalykiški ryšiai, kad pastovai keičiamasi informacija, kad jis pats asmeniškai ne kartą girdėjo gerų atsiliepimų iš seniūnų apie apylinkės inspektorius.

Panevėžio apskrities šaulių 5-osios rinktinės Rokiškio jaunųjų šaulių 9-osios kuopos vadas A. Veikšys pakvietė policijos pareigūnus aktyviau bendradarbiauti su jaunaisiais šauliais, rengti bendrus renginius, atitraukiant paauglius nuo neigiamos veiklos.

Susirinkimo metu buvo atsisveikinta su tarnybą prieš kelias dienas palikusiu Operatyvaus valdymo poskyrio specialistu R. Vaikučiu ir pristatytas tarnybą policijoje tą dieną pradėjęs patrulių būrio patrulis M. Klebonas, pagerbti policijos rėmėjai: Kamajų girininkijos girininkas S.Markevičius, Kavoliškio bendruomenės pirmininkė D. Kirstukienė.

kriminalai.com

šaltinis: Panevėžio apskr. VPK Rokiškio r. PK info.