Teismas sustabdė Vilniaus šilumininkų ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ginčo nagrinėjimą

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) sustabdė administracinės bylos pagal UAB „Vilniaus energija” skundą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl nutarimo, kuriuo Komisija pakeitė savo ankstesnius nutarimus, nustatančius bazinę šilumos kainą bei šilumos kainos dedamąsias, panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

UAB „Vilniaus energija“ prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo panaikinti kaip neteisėtą.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011-10-26 nutarimą, kuriuo Komisija pakeitė 2010-12-15 nustatytą bazinę šilumos kainą, 2011-03-22 nustatytas šilumos kainos dedamąsias. Bendrovė taip pat prašo įpareigoti Komisiją įvertinti ir numatyti UAB „Vilniaus energija“ nustatomose reguliuojamose energetikos veiklų kainose bendrovės negautų pajamų kompensaciją dėl šilumos punktų nusidėvėjimo sąnaudų padengimo sumažinimo, nes taikydama 2011-10-26 nutarimą bendrovė nebegali į šilumos kainą įskaičiuoti šilumos punktų nusidėvėjimo sąnaudų. Pareiškėjos teigimu, Komisija, priimdama Nutarimą, pažeidė Energetikos įstatymo nuostatas, Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą ir Konstitucijoje įtvirtintą nuosavybės apsaugos ir neliečiamumo principą. Pasak pareiškėjos, Komisija neįvertino bendrovės investicijų (suderintų su Vilniaus miesto savivaldybe ir pačios Komisijos pripažintų reguliuojamu turtu) į šilumos punktus bei fakto, kad jos iki nutarimo priėmimo nėra atsipirkusios.

Vilniaus apygardos administracinis teismas vasario 14 d. nutartimi sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta ir įsiteisės sprendimas kitoje teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje. Teisėjų kolegija priėjo išvadą, kad bylose keliami skundo reikalavimai yra tarpusavyje susiję ir tarp šių bylų yra prejudicinis ryšys. VAAT 2011-07-15 nutartimi administracinėje byloje pagal Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, B. Cicėno, ir J. Imbraso skundą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl 2011-10-26 nutarimo panaikinimo buvo paskirta ekspertizė ir byla sustabdyta.

Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

kriminalai.com

šaltinis: VAAT info.

Posted Under
Be kategorijos