Savo atvaizdą reklamai naudojantis asmuo sutartyje turėtų aptarti jo naudojimo terminą

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išnagrinėjęs kasacinę bylą dėl atvaizdo naudojimo lietuviško apatinio trikotažo reklamoje pabrėžė, kad asmenys, apsisprendę naudoti savo atvaizdą reklamai, be kitų sąlygų, turėtų įvertinti ir aptarti jo naudojimo terminą.

Bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad neterminuotas asmens nuotraukos naudojimas reklamoje ar kitais komerciniais tikslais gali riboti ar kitaip paveikti asmens teisę į privatumą.

Išnagrinėtos bylos atveju, kasatorė laisva valia leido naudoti savo atvaizdą komerciniais tikslais ir sutartyje neaptarė jo naudojimo termino, tačiau atvaizdas buvo naudojamas gana ilgą laiką (apie 6 metus), per kurį pasikeitė tam tikros jos privataus gyvenimo aplinkybės, kurių nebuvo ar jos negalėjo būti įvertintos duodant sutikimą. Mergina šiuo metu užima vadovaujamas pareigas, susitinka su verslininkais, todėl patiria nepatogumų dėl jos atvaizdo naudojimo ant apatinio trikotažo gaminio pakuočių.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuomone, merginos teisė į atvaizdą turi būti ginama atsižvelgiant į tai, kad ši teisė yra teisės į privatumą dalis. „Privataus gyvenimo samprata iš esmės siejama su asmens būsena, kai asmuo gali tikėtis privatumo, su jo teisėtais privataus gyvenimo lūkesčiais. Pasikeitus kasatorės asmeninio gyvenimo aplinkybėms, bylos nagrinėjimo momentu ji turi didesnių privataus gyvenimo lūkesčių,“- nutartyje pažymi Teismas.

Pasak LAT, susidūrus dviem teisiniams gėriams- teisei į privataus gyvenimą gerbimą atvaizdo apsaugos kontekste ir galimybei netrukdomai tenkinti turtinius interesus, susijusius su teise platinti produkciją su kasatorės atvaizdu, prioritetas turi būti asmens teisės į privatumą gynimui.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

kriminalai.com

šaltinis: LAT info.

Posted Under
Be kategorijos