Teismas panaikino Konkurencijos tarybos nutarimą dėl pieno bendrovių

teismasVilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT), išnagrinėjęs administracinę bylą pagal AB „Rokiškio sūris“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ skundą Konkurencijos tarybai dėl 2011-06-09 nutarimo panaikinimo, patenkino pareiškėjų skundą.

AB „Rokiškio sūris“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo panaikinti Konkurencijos tarybos 2011-06-09 nutarimą „Dėl pieno supirkimo ir perdirbimo veikla užsiimančių ūkio subjektų bei šių ūkio subjektų asociacijos veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“, kuriuo pripažinta, kad šios bendrovės su kitomis pieno perdirbimo bendrovėmis keisdamosi konfidencialaus pobūdžio informacija apie jų superkamo žalio pieno kiekius, pagaminamų bei parduodamų atskirų pieno produktų kiekius, pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d., ir bendrovei „Rokiškio sūris“ skirta 1 mln. 649 tūkst. 600 Lt bauda, o bendrovei „Marijampolės pieno konservai“ – 256 tūkst. 500 Lt bauda. Pareiškėjų nuomone, nutarimas priimtas pažeidžiant viešojo administravimo principus, o jame padarytos išvados apie draudimą keistis informacija tarp žalio pieno supirkimo rinkos ir pieno produktų pardavimo rinkos dalyvių bei neigiamą poveikį konkurencinei aplinkai yra nepagrįstos. Pasak pareiškėjų, Konkurencijos taryba paskyrė baudas AB „Rokiškio sūris“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ už tariamus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, nors nuo tirtų veiksmų jau buvo praėjęs įstatyme nustatytas atsakomybės taikymo senaties terminas. Kaip teismui paaiškino pareiškėjai, pagal pažeidimo metu galiojusios Konkurencijos įstatymo 40 str. 3 d. redakciją (2007 m. spalio 25 d. įstatymo redakcija) ūkio subjektai galėjo būti patraukti atsakomybėn už Konkurencijos įstatymo pažeidimus ne vėliau kaip per 3 metus nuo pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam pažeidimui – nuo paskutinių veiksmų atlikimo dienos. Konkurencijos tarybos tirti informacijos mainų tarp pieno perdirbimo bendrovių veiksmai buvo baigti 2007 m. gruodžio mėn., o bauda buvo paskirta praėjus daugiau kaip pusmečiui po šio senaties termino pasibaigimo dienos, t. y. 2011-06-09.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą, priėjo išvadą, kad Konkurencijos tarybos 2011 m. birželio 9 d. nutarimas yra neteisėtas, nes priimtas praleidus patraukimo atsakomybėn už Konkurencijos įstatymo pažeidimus senaties terminą, todėl jį panaikino. Teismas nevertino ir nenagrinėjo kitų pareiškėjų skundų argumentų, nes bendrovių veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. klausimas, panaikinus Konkurencijos tarybos nutarimą, netenka prasmės.

Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

kriminalai.com

šaltinis: VAAT info.