Teisėjų veiksmuose drausminės atsakomybės pagrindų nerasta

teisejasTeisėjų etikos ir drausmės komisijai (TEDK) pateiktų keturių skundų nuspręsta netenkinti ir drausmės bylų teisėjoms Joanai Kvaselytei, Nijolei Šimkienei, Albertai Baltušytei, Violetai Balčytienei nekelti.

Teikimą TEDK pateikęs nuteistąjį M. V. atstovaujantis VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ tvirtino, kad Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė galimai netinkamai atliko teisėjo pareigas: neįvertinusi visų reikšmingų aplinkybių dėl lygtinio paleidimo priėmė nepagrįstą sprendimą, buvo šališka, nesilaikė proceso įstatymų. Nuteistojo gynėjo manymu, Kaišiadorių rajono apylinkės teisme galimai padaryti pažeidimai teisėjams skirstant bylas. Patikrinus VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ skunde nurodytas aplinkybes buvo nustatyta, kad nepagrįsti teikimo teiginiai, neva teisėja tik formaliai išnagrinėjo teikimą dėl nuteistojo lygtinio paleidimo ar kad ji būtų pažeidusi proceso reikalavimus. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjams bylos buvo skirstomos visuose teismuose taikoma bendra automatizuota bylų skirstymo atsitiktiniu būdu tvarka, o teismo nutarties pagrįstumo vertinimas ir peržiūrėjimas nepriklauso TEDK kompetencijai. Taigi TEDK nusprendė nekelti drausmės bylos.

Teikėjas Darius Alekna TEDK skirtame teikime prašė įvertinti galimus Šilutės rajono teismo teisėjos Nijolės Šimkienės pažeidimus, atliekant tiesiogines pareigas. Pareiškėjo teigimu, teismo priimtos nutarties teisėja nepaskelbė, o ją įteikė įtariamajam teismo koridoriuje. Išanalizavus patikrinimo medžiagą ir pateiktą informaciją, skunde nurodyti faktai ir aplinkybės nepasitvirtino. TEDK kelti drausmės bylą atsisakė.

TEDK išnagrinėjo Mariaus Kuprevičiaus teikimą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėjos Albertos Baltušytės elgesio teismo posėdžio metu. Teikime nurodoma, kad pareiškėjui buvo paskirta neadekvati kardomoji priemonė, teisėja, nagrinėdama bylą, elgėsi neetiškai ir pažeidinėjo Teisėjų etikos kodekse numatytus principus, apklausdama pareiškėją ir liudytojus demonstravo šališkumą ir išankstinę nuomonę apie bylos baigtį, darė spaudimą liudytojams. Atlikus skunde nurodytų aplinkybių patikrinimą ir išklausius teismo posėdžio garso įrašą, nustatyta, kad teisėja savo procesines funkcijas atliko tinkamai, procesui vadovavo profesionaliai ir dalykiškai, uždavinėjo patikslinančius klausimus, prireikus pertraukdavo apklausiamus asmenis, siekdama dalykiškai ir visapusiškai ištirti bylos aplinkybes. TEDK nustatė, kad teisėja laikėsi Teisėjų etikos kodekso reikalavimų. TEDK drausmės bylos teisėjai nusprendė nekelti.

Į TEDK Redas Laukys kreipėsi su prašymu iškelti drausmės bylą Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjai Violetai Balčytienei dėl teisėjo vardą žeminančių poelgių, nesuderinamų su teisėjo darbu. Teikėjo teigimu, teisėja piktnaudžiavo savo teisėmis, kaip bylos dalyvė vilkino savo santuokos nutraukimo bylą, nevykdė teismo įpareigojimų, grasino skundo teikėjui, nepateikė duomenų apie pavardės pakeitimą ir kita. Įvertinus tyrimo metu surinktą medžiagą, teisėjos V. Balčytienės veiksmuose drausminės atsakomybės pagrindų nerasta. Teismo įpareigojimus: teikti dokumentus, atvykti į posėdį teisėja įvykdė, o civilinio ginčo aplinkybės dėl santuokos nutraukimo, turto dalybų ir kiti su santuokos nutraukimu susiję klausimai nepriklauso svarstyti TEDK. Taigi drausmės bylą TEDK kelti atsisakė.

kriminalai.com

šaltinis: TEDK info.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *