Teisėjų etikos ir drausmės komisija sulaukia vis daugiau skundų

teiseTeisėjų etikos ir drausmės komisija (TEDK) informuoja, kad praėjusiais metais gaunamų skundų, teikimų, pareiškimų, prašymų dėl teisėjų darbo ir elgesio skaičius ir toliau didėjo (palyginimui: 2009 m. – 50, 2010 m. – 227, 2011 m. – 373). Daug teikimų yra nesusiję su teisėjų etikos ar drausmės klausimais, nes juose prašoma peržiūrėti teisėjų priimtus procesinius dokumentus. Šiemet TEDK grąžino 282 pareiškimus, prašymus ir skundus, kaip nenagrinėtinus pagal jai suteiktą kompetenciją (2010 metais buvo grąžinti 94).

Nuo 2011 metų pradžios TEDK išnagrinėjo 91 teikimą ir iškėlė 11 drausmės bylų (tuo tarpu 2010 metais buvo iškelta 14, o 2009 metais – 4), dar 18 atvejų buvo konstatuoti mažareikšmiai teisėjų tarnybiniai pažeidimai.

Pažymėtina, kad 2011 m. Prezidentės dekretais už pažeidimus, nesuderinamus su teisėjo vardu, buvo atleisti iš pareigų 6 teisėjai.

Primintina, kad teisėjas gali atsakyti drausmine tvarka: už teisėjo vardą žeminantį poelgį, t. y. su teisėjo garbe nesuderinamą ir Teisėjų etikos kodekso reikalavimų neatitinkantį poelgis, kuriuo pažeminamas teisėjo vardas bei kenkiama teismo autoritetui, teisėjo vardą žeminančiu poelgiu taip pat pripažįstamas bet koks pareiginis nusižengimas – aiškiai aplaidus konkrečios teisėjo pareigos atlikimas arba jos neatlikimas be pateisinamos priežasties; už kitų Teisėjų etikos kodekso reikalavimų pažeidimą; už įstatymuose numatytų teisėjų darbinės ar politinės veiklos apribojimų nesilaikymą.

kriminalai.com

šaltinis: TEDK info.