STT pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę dėl klubo ir kelio sąnario endoprotezų įsigijimo procedūrų

skimpex.lt nuotrauka

STT pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę ir įvertino klubo, kelio sąnario endoprotezų įsigijimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų procedūras. Išanalizuota Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK), asmens sveikatos priežiūros įstaigų, atliekančių endoprotezavimo operacijas, veikla ir teisės aktai.

Pareigūnai nustatė, kad endoprotezų įsigijimo iš PSDF biudžeto lėšų procedūros atliekamos nepakankamai skaidriai, gali būti proteguojami endoprotezų tiekėjai.

STT siūlo parengti klubo, kelio sąnarių endoprotezų, perkamų PSDF biudžeto lėšomis, sąrašą ir specifikacijas, nustatyti galimų sąnarių endoprotezų gamintojų (tiekėjų) sąrašą, kad kiekvieną specifikaciją atitiktų ne mažiau kaip kelių (dviejų ir daugiau) gamintojų (tiekėjų), galinčių konkuruoti, lygiaverčiai gaminiai. Taip pat STT siūlo svarstyti galimybes endoprotezų pirkimus vykdyti per Centrinę perkančiąją organizaciją.

Atlikdami analizę, STT pareigūnai pastebėjo, kad visiškai nereglamentuota, kokiu būdu ir pagal kokius vertinimo kriterijus yra atrenkami ekspertai į Sąnarių endoprotezų konkurso specifikacijos rengimo ir pasiūlymų atitikties specifikacijai vertinimo komisiją, kiek asmenų turi būti mažiausiai įtraukta, neaiškus komisijos pirmininko skyrimas. Korupcijos prevencijos specialistų nuomone, būtina aiškiau reglamentuoti komisijos veiklos mechanizmą, apibrėžti kvalifikacijos ir reputacijos reikalavimus kandidatams į komisiją, kad nekiltų abejonių dėl jų priimamų sprendimų pagrįstumo ir nešališkumo.

Atsižvelgdami į problemos aktualumą, STT pareigūnai endoprotezų įsigijimo tvarką analizavo nuosekliai, sausio mėnesį atliko su sąnarių endoprotezavimu ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimu susijusių teisės aktų antikorupcinį vertinimą.

kriminalai.com

šaltinis: STT info.

Posted Under
Be kategorijos