Statutiniams pareigūnams nelaimingų atsitikimų darbe atveju – tokios pat garantijos, kaip ir kitiems apdraustiesiems

Policijos pareigunaiStatutiniams pareigūnams dėl nelaimingo atsitikimo ar įvykio, susijusio su tarnyba, taip pat vykstant į tarnybą ar grįžtant iš jos, profesinės ligos ar sveikatos sutrikimų (tarp jų ir ligos), atsiradusių dėl tarnybos vykdymo, nuo šių metų mokama 100 proc. jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Taip yra suvienodinamos sąlygos nelaimingo atsitikimo darbe atvejais statutiniams pareigūnams ir kitiems apdraustiesiems.

Atitinkamus Vidaus tarnybos statuto, Valstybės saugumo departamento statuto patvirtinimo įstatymo, Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto, Tarnybos kalėjimų departamente statuto bei Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimus Seimas priėmė gruodžio 15 d.

Iki 2012 m. sausio 1 d. statutiniams pareigūnams ligos išmoka dėl nelaimingo atsitikimo darbe buvo mokama ne 100 proc. dydžio darbo užmokesčio pašalpa kaip kitiems apdraustiesiems, o mažesnė, nes buvo susieta su Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nustatytais dydžiais. Už pirmas dvi dienas buvo mokama nuo 80 iki 100 proc., už 3–7 dienas – 40 proc. ir nuo 8 dienos – 80 proc. vidutinio darbo užmokesčio išmoka. Todėl, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, statutiniai pareigūnai negalėjo gauti 100 proc. vidutinio uždarbio dydžio išmokos, nors kiti apdraustieji, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, gaudavo 100 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos pašalpą.

Priėmus minėtų įstatymų pakeitimus, socialinės statutinių pareigūnų garantijos dėl ligos išmokos mokėjimo nelaimingo atsitikimo darbe (t.y. tarnyboje, nelaimingo atsitikimo, susijusio su tarnybinių pareigų atlikimu bei atvykimu ar grįžimu iš tarnybos), atvejais yra suvienodinamos su kitų apdraustųjų socialinėmis garantijomis.

Naujoji tvarka taikoma nuo šių metų.

kriminalai.com

šaltinis: SADM info.