Smurto artimoje aplinkoje įstatymo taikymas

smurtasPolicija dar kartą atkreipia dėmesį, kad 2011 m. gruodžio 15 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje Įstatyme nustatyta, kad smurtas artimoje aplinkoje priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, todėl, nustačius smurto artimoje aplinkoje faktą, pradedamas ikiteisminis tyrimas nepriklausomai nuo to, gautas nukentėjusiojo skundas ar ne. Taip pat siekiant apsaugoti smurtą patyrusį asmenį, teismas smurtautojui gali skirti įpareigojimus: laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu gyvena kartu su smurtą patyrusiu asmeniu ir nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti ir neieškoti ryšių su juo.

Šio įstatymo paskirtis – ginti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje, kuris dėl jo žalos visuomenei priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, greitai reaguoti į iškilusią grėsmę, imtis prevencijos priemonių, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą.

Reikšmingesnės sąvokos:

Artima aplinka – aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį;

Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą.

Įstatymas numato atsakomybę smurtautojui, kuris padaręs žalos žmogaus sveikatai, turtui, aplinkai, taip pat padaręs neturtinę žalą, privalo ją atlyginti smurtą patyrusiam asmeniui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat numatyta atsakomybė už melagingą pranešimą, jei asmuo, melagingai pranešęs apie smurtą artimoje aplinkoje ar piktnaudžiavęs smurtą patyrusio asmens teisėmis, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Vilniaus rajono statistika

Įsigaliojus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui, per praėjusią savaitę Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariate buvo pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje. Iš jų 6 – dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str.), 1 – dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 str.). Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai, pagal Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartis, iki bylos nagrinėjimo pabaigos iš gyvenamosios vietos laikinai iškeldino 4 smurtautojus.

Nuo Smurto artimoje aplinkoje įstatymo įsigaliojimo, nuo 2011 m. gruodžio 15 d. iki sausio 18 d. Vilniaus rajono policijos komisariate pradėti 52 ikiteisminiai tyrimai, iš jų 34 pagal LR BK 140 str. ir 18 – pagal LR BK 145 str., iškeldinta 19 smurtautojų. Daugiausiai smurto atvejų (po 16) užregistruota Maišiagalos ir Nemenčinės policijos nuovadų prižiūrimose teritorijose, Rudaminos ir Pagirių policijos nuovadų – atitinkamai 13 ir 7.

Mažeikių rajono statistika

Nuo metų pradžios, kai galioja Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, Mažeikių rajono policijos komisariate užregistruota 19 pranešimų apie galimą smurtą artimoje aplinkoje.

Nustačius smurto artimoje aplinkoje atvejus, pradėta 15 ikiteisminių tyrimų dėl fizinio smurto.

Pagal Mažeikių rajono policijos komisariato statistiką, pradėtuose ikiteisminiuose tyrimuose didžiausią dalį nukentėjusiųjų nuo smurto sudaro moterys – 12, nepilnamečiai – 1, vyrai – 2.

Ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti remiantis Baudžiamojo kodekso straipsniais dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

10-iai smurtautojų taikytos sankcijos pagal Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 5 str. 1 d. 1 ir 2 p. ( 1p.- įpareigojimas smurtautojui laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu; 2 p.- įpareigojimas smurtautojui nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti, neieškoti ryšių su juo.).

Biržų rajono statistika

Nuo 2011 m. gruodžio 15 d. iki 2012 m. sausio 17 d. Panevėžio apskr. VPK Biržų rajono policijos komisariato pareigūnai, nustačius smurto artimoje aplinkoje atvejus, pradėjo 10 ikiteisminių tyrimų. Visais atvejais smurtautojai – vyrai, smurtavę prieš motiną (1), žmoną (1), buvusią žmoną (2), sugyventinę (6).

Visiškai netikėta vyrams buvo tai, kad jie buvo sulaikyti dviems paroms, kurias turėjo praleisti areštinėje, ir teismo sprendimu įpareigoti laikinai, iki bylos nagrinėjimo pabaigos, gyventi skyriumi nuo nukentėjusiosios, t.y. išsikelti iš gyvenamosios vietos ir nebendrauti su smurtą patyrusiomis moterimis. Tik paleisti iš areštinės, jie, prižiūrimi policijos pareigūnų, buvo iškeldinti iš namų, pasiėmę tik kelis būtiniausius asmeninius daiktus. Pažymėtina, kad įstatymas nenumato pasirūpinti smurtautoju, todėl, kur jam tuo metu gyventi – jo rūpestis.

Dažniausiais ikiteisminiai tyrimai pradėti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnį „Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas“ – 8 atvejai, pagal 145 straipsnį „Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas“ – 2 atvejai.

Taikant apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, galimi piktnaudžiavimo atvejai, ypač tose šeimose, kurios skiriasi, ruošiasi dalytis turtą. Policija primena, kad numatyta atsakomybė už melagingą pranešimą – asmuo, melagingai pranešęs apie smurtą artimoje aplinkoje ar piktnaudžiavęs smurtą patyrusio asmens teisėmis, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

kriminalai.com

šaltinis: Vilniaus, Mažeikių ir Biržų r. PK info.