Šiaulių apskrities policija dirbo aktyviai ir efetyviai

ataskaitinis šiauliaiSausio 25-ąją Šiaulių apskrities vyriausiajame policijos komisariate įvyko praėjusių metų apskrities kriminogeninės situacijos ir policijos pareigūnų veiklos rezultatų aptarimas, kuriame dalyvavo prokuratūros, teismų, kitų teisėtvarkos institucijų ir Visuomeninės tarybos prie Šiaulių AVPK atstovai, Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas bei Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stončaitis. Tą pačią dieną Šiaulių apskrities ir miesto policijos vadovybė surengė ir spaudos konferenciją, kurios tikslas – su kriminogenine situacija apskrityje, policijos pareigūnų pasiekimais bei problemomis per žiniasklaidos atstovus supažindinti  visuomenę. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovas Egidijus Lapinskas konstatavo, kad policija tokiomis sudėtingomis sąlygomis, kokios buvo 2011-siais metais, dirbo aktyviai ir efektyviai.

Nusikalstamų veikų tyrimo intensyvumas išlaikytas

2011 metais Šiaulių apskrities policija sulaukė 75 756 pranešimų apie įvairius įvykius, iš kurių 6335 – nusikalstamos veikos. Lyginant su 2010 metais, nusikalstamų veikų skaičius Šiaulių apskrityje padidėjo 8,4 procento.

Tačiau sunkių ir labai sunkių nusikaltimų  Šiaulių apskrityje užregistruota mažiau – 255, tai yra 37-iais nusikaltimais mažiau negu  2010 metais. Daugiausiai sunkių ir labai sunkių nusikaltimų užregistruota Šiauliuose (146), mažiausiai – Joniškio rajone ( 8). Šiaulių apskrities pareigūnams pavyko ištirti 87,5 procentus šių nusikaltimų.

Iš viso Šiaulių apskrityje ištirta 3520 arba 55,6 proc. visų užregistruotų nusikalstamų veikų. Šis Šiaulių apskrities policijos darbo rodiklis yra geriausias šalyje, o Šiaulių miesto policijos – geriausias tarp Lietuvos didžiųjų miestų (56,1 proc.). Daugiausia nusikalstamų veikų Šiaulių apskrityje ištirta Pakruojo rajone – 63,9 proc., mažiausiai – Joniškio rajone – 47,8 proc. ir Šiaulių rajone – 48,8 proc. Tačiau džiugu, kad visi Šiaulių apskrities policijos komisariatai viršijo šalies nusikalstamų veikų  atskleidimo vidurkį, kuris pernai buvo 44.8 proc.

Didelę nusikalstamų veikų dalį sudaro turtiniai nusikaltimai – sukčiavimai, plėšimai, vagystės. Pastarųjų praėjusiais metais užregistruota 4,5 proc. daugiau negu 2010-siais metais, atskleista kas trečia vagystė. Ypač jų padaugėjo Akmenės r. (2010 m. – 134, 2011 m. – 177), Joniškio rajone (2010 m. – 148, 2011 m. – 231), Šiaulių rajone (2010 m. – 294, 2011 m. – 362).  Šiauliuose ir Radviliškio rajone jų sumažėjo. Daugiau praėjusiais metais registruota vagysčių iš gyvenamųjų patalpų – 334, tačiau automobilių buvo pavogta mažiau – 108 (2010 m. – 136).

Nerimą kelia vis dažnėjantys sukčiavimo atvejai. Sukčių išmonei ribų tikriausiai nėra. Jei anksčiau žmonės buvo gąsdinami artimuosius ištikusiomis nelaimėmis, tai dabar iš jų viliojami elektroninės bankininkystės duomenys, prisistatant Mokesčių inspekcijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, bankų darbuotojais, darbdaviais ir t.t. Pasinaudojant tais duomenimis, yra imami greitieji kreditai, kurie po to pasisavinami kartu su sąskaitoje buvusiais pinigais.

Daug dėmesio praėjusiais metais buvo skiriama nusikalstamoms veikoms neapskaitomoje ekonomikoje atskleisti, akcizais apmokestinamų prekių nelegaliai apyvartai užkardyti. Per metus iš neteisėtos apyvartos paimta beveik 64 tūkstančių pakelių cigarečių, per 18 tonų naftos produktų, beveik 6 tonos naminės degtinės.

Gatvėse pernai nusikalstamų veikų padaryta beveik pusantro šimto mažiau. Ypač džiugu, kad jų sumažėjo Šiauliuose, kur gyvenimas miesto gatvėse net ir tamsiuoju paros metu labai intensyvus. 2011 m. Šiaulių gatvėse užregistruotos 279 nusikalstamos veikos, 2010 m. per tą patį laikotarpį –  437.

Smurto artimoje aplinkoje piktžaizdė privertė perskirstyti pajėgas

Viešosios policijos pareigūnų darbo intensyvumui didelės įtakos turėjo 2011 metų gruodžio 15 dieną įsigaliojęs Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas.

Pastebima, kad Šiaulių apskrityje dominuoja fizinis smurtas, nes 81% nukentėjusiųjų patyrė fizinį skausmą, jiems buvo nežymiai sutrikdyta sveikata, o 19% nukentėjo nuo psichologinės prievartos – grasinimo nužudyti, sunkiai sutrikdyti sveikatą ar nuolatinio terorizavimo. Žymiai daugiau smurto atvejų fiksuojama savaitgaliais ir švenčių dienomis.

Viešosios policijos pareigūnų darbo intensyvumas padidėjo ne tik dėl išaugusio iškvietimų į šeimas skaičiaus, bet ir dėl didesnių laiko sąnaudų bei žmogiškų išteklių poreikio atlikti veiksmams, reikalingiems užtikrinant nukentėjusiųjų apsaugą. Be to, daugelio šių funkcijų ir veiksmų atlikimas yra apribotas konkrečiais ir pakankamai trumpais, įstatymuose įtvirtintais terminais. Dėl to pareigūnams sudėtinga planuoti savo veiklą bei užtikrinti kokybišką kitų jiems priskirtų funkcijų vykdymą.

Avarijų priežastis – eismo dalyvių nedrausmingumas

Avaringumas keliuose išlieka opi problema. Nors žuvusiųjų eismo įvykiuose Šiaulių apskrityje skaičius sumažėjo (2011 m. žuvo 25 žmonės, 2010 m. – 29), sužalotųjų skaičius padidėjo (2011 m. sužeisti 436 žmonės, 2010 m. – 420). Eismo įvykių, kuriuose žuvo ar buvo sužeisti žmonės, skaičius, lyginant su 2010 m., sumažėjo Akmenės ir Joniškio rajonuose, o kituose apskrities rajonuose įskaitinių eismo įvykių skaičius išaugo. Pagrindinės eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės, priežastys – tai pėsčiųjų ir dviratininkų netinkamas elgesys keliuose tamsiuoju paros metu, taip pat vairuotojų klaidos, išvažiuojant iš šalutinio kelio į pagrindinį.

Prevencinė veikla nukreipta saugiai gyvenamajai aplinkai kurti

Organizuojant prevencinę veiklą, 2011 metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas saugiai gyvenamajai aplinkai kurti, nepilnamečių daromiems teisės pažeidimams bei teisėtvarkos pažeidimams viešosiose vietose užkardyti. Šiaulių mieste buvo įgyvendinamas prevencinis projektas „Būk pilietiškas, būk saugus“. Įgyvendinant šį projektą, buvo vykdomos priemonės, skirtos saugiam eismui, viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui užtikrinti, mokyklose bei kitose ugdymo įstaigose organizuojamos prevencinės akcijos, renginiai, konkursai, skirti pozityvios veiklos skatinimui, saugaus eismo įgūdžių formavimui, teisiniam vaikų švietimui.

Buvo tęsiama ir nuo 2009 metų balandžio pradėta prevencinė priemonė ,,Saugią aplinką kurkime kartu“. Šiuo metu Šiaulių apskrityje veikia 154 saugios kaimynystės grupės (Šiauliuose – 52, Radviliškio r. – 25, Šiaulių r. – 20, Kelmės r. – 20, Pakruojo r. – 16, Joniškio r. – 14, Akmenės r. – 7), į kurių veiklą įsitraukę 20 481 apskrities gyventojas.

Eksperimentas „Bendruomenės pareigūnas“ įpusėjo

Siekiant tobulinti prevencijos padalinių pareigūnų veiklą, nuo praėjusių metų spalio 1 dienos Šiaulių mieste, Pietinės policijos nuovados prižiūrimoje teritorijoje, pradėtas eksperimentas, kurio esmė – prevencijos padalinio pareigūnų vykdomas funkcijas padalinti į dvi dalis. Vienas atlieka tyrėjai, kurie vykdo tik funkcijas, susijusias su gyventojų pareiškimų, prašymų, skundų priėmimu ir jų nagrinėjimu, administracinių teisės pažeidimų bylų tyrimu, ikiteisminio tyrimo institucijų, prokuratūros ir teismų pavedimų vykdymu, ikiteisminio tyrimo atlikimu.

Kitas funkcijas atlieka bendruomenės pareigūnai, kurie  prižiūrimoje teritorijoje vykdo tik funkcijas, siejamas su prevenciniu darbu, formuojant saugią gyvenamąją aplinką. T. y., jie betarpiškai bendrauja su gyventojais, nevyriausybinėmis organizacijomis, asociacijomis, įmonėmis, seniūnijomis, bendruomenės narius skatina burtis į saugios kaimynystės grupes, ragina tapti policijos rėmėjais, organizuoja rėmėjų veiklą, vykdo prevencines priemones, skirtas nusikalstamų veikų bei kitų teisės pažeidimų užkardymui, organizuoja įvairius prevencinius renginius.

Šiam eksperimentui nušviesti Šiaulių AVPK interneto svetainėje buvo sukurta nauja rubrika „Bendruomenės pareigūno dienoraštis“. Čia skaitytojai gali susipažinti su bendruomenės pareigūnų veikla, organizuojamomis prevencinėmis priemonėmis, patarimais, kaip netapti nusikaltimo auka, bei išreikšti savo pageidavimus, pastebėjimus ir pasiūlymus prevencinės veiklos klausimais.  Siekiant, kad bendruomenės pareigūnų veikla būtų efektyvesnė, Šiaulių AVPK Viešosios tvarkos biuro pareigūnai organizavo bendruomenės pareigūnų susitikimus su Šiaulių AVPK psichologu, kuris patarė bei pamokė, kaip bendrauti su įvairių tipų žmonėmis, kaip spręsti iškilusius ginčus ar kaip pajungti bendruomenę bendrų tikslų siekimui.

Apibendrinant eksperimento eigą, galima teigti, kad, padalinus prevencijos padalinio tyrėjo funkcijas, pareigūnų darbas tampa kokybiškesnis. Prevencinė veikla įgauna daugiau prasmingumo, reikšmės ir organizuotumo, o apylinkės inspektoriai (tyrėjai) gali daugiau dėmesio skirti teisės pažeidimams prižiūrimoje teritorijoje nustatyti, pareiškimams ir pranešimams bei skundams tirti. Eksperimentas tęsis iki 2012 m. kovo 30 d.

Mažėjo žmogiškųjų išteklių

Be išsilavinusio, motyvuoto pareigūno nei naujausios informacinės technologijos, nei pažangiausia technika neduos laukiamo efekto. Šiaulių apskrities VPK praėjusių metų pabaigoje iš viso dirbo 1092 darbuotojai, 127 pareigybės buvo laisvos. Palyginus su 2010 metais, darbuotojų ženkliai sumažėjo. Jei ankstesniais metais jauni žmonės tiesiog nenorėjo dirbti policijoje, vėliau negalima buvo jų priimti dėl lėšų atlyginimams trūkumo, tai praėjusiais metais pagrindinė darbuotojų mažėjimo priežastis  – darbuotojų ėjimas iš tarnybos. Per visus metus tarnybą paliko 130 pareigūnų. Dalis jų išėjo į pensija, dalis buvo atleisti dėl sveikatos būklės, kiti susirado geriau apmokamą darbą. Per praėjusius metus į Šiaulių AVPK kreipėsi net 211 abiturientų, norinčių mokytis ir tapti policijos pareigūnais, tačiau atranką praėjo tik 49, kuriems buvo išduoti siuntimai į mokymo įstaigas, o iš jų įstojo mokytis tik 31.

Taupėme pernai, taupysim ir šiemet

2011 – aisiais metais Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbą įtakojo ne tik darbuotojų skaičiaus mažėjimas, bet ir lėšų trūkimas.

Praėjusių metų pradžioje, siekiant išsiversti su skirtomis lėšomis, buvo imtasi įvairių taupymo būdų. Veiklos tobulinimas, darbuotojų ėjimas 4 papildomų poilsio dienų, pareigūnų skaičiaus mažėjimas padėjo praėjusiais metais išlaikyti apskrities vyriausiojo policijos komisariato finansinį stabilumą.

Šiemet policija vėl priversta taupyti. Planuojama toliau tobulinti struktūrinių padalinių veiklą, stengiantis optimizuoti vykdomas funkcijas, toliau mažinti pareigybių paskirstymo netolygumus tarp vienodas funkcijas vykdančių teritorinių padalinių. Tai turėtų padėti efektyviau išnaudoti policijos pajėgas ir taupyti lėšas.

Kasmet tampa vis sudėtingiau rasti naujų taupymo priemonių ir galimybių. Viena jų, kuri duotų akivaizdžių rezultatų – mažinti policijos disponuojamų pastatų skaičių. „Vyčiui“ atlaisvinus patalpas, esančias Purienų 48, yra vizija ten iš Mickevičiaus g. ir Tilžės g. perkelti Šiaulių miesto policijos komisariato darbuotojų darbo vietas. Tada galima būtų atsisakyti dviejų pastatų, kurių išlaikymas eikvoja daug lėšų. Taip pat planuojama atsisakyti apskrities rajonuose esančių nuovadų patalpų ir pareigūnų darbo vietas perkelti į seniūnijų patalpas.

Didžiausia problema, kurią reikia spręsti šiemet – lėšų atlyginimams trūkumas. Šiaulių apskrities VPK, kaip ir visoms biudžetinėms įstaigoms, finansavimas 2012 m. sumažintas 4.9 procento. Iš viso vyriausiajam policijos komisariatui trūksta 3.2 milijono litų darbuotojų atlyginimams ir socialiniam draudimui. Kadangi sunkmetis užsitęsė, taupyti, einant papildomų poilsio dienų, nebėra tinkama priemonė. Ko gero, vienintelė išeitis – nepriimti darbuotojų į maždaug 106 pareigybes. Tai reiškia, kad 8,6 proc. pareigybių visus metus turės būti neužimtos, o visiems darbuotojams teks dirbti intensyviau.

Šiemet policijos biudžetas susitraukė ir dėl lėšų, gaunamų už apsaugos funkcijų atlikimą, netekimo, nes tokios funkcijos nuo sausio 1-osios policija vykdyti nebeturi teisės. O šios lėšos buvo skiriamos Šiaulių apskrities VPK transportui išlaikyti.

Taupyti teks ir dėl Šiauliuose organizuojamo renginio, kurio metu reikės intensyvaus policijos pajėgų darbo. Šių metų liepą Šiaulių apskrityje vyks 5-osios TAFISA, Pasaulio sportas visiems, žaidynės, kuriose gali dalyvauti iki 7000 dalyvių iš 100 pasaulio šalių. Policijos paskaičiavimais, viešajai tvarkai užtikrinti šių renginių metu papildomai reikėtų apie 300 tūkstančių litų, tačiau šios lėšos žaidynių organizatorių biudžete numatytos.

Dar viena problema – išlaidos dėl praėjusių metų pabaigoje įsigaliojusio Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo bus tikrai didelės. Vien per pusę mėnesio, nuo gruodžio 15 iki sausio 1 d. Šiaulių apskrityje buvo pradėti 108 ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje ir šios rūšies ikiteisminiai tyrimai padidino bendrą ikiteisminių tyrimų skaičių net 40 proc. Jei remtumėmės policijos darbuotojų forume skelbtais skaičiais, kad vienas ikiteisminis tyrimas kainuoja maždaug 1600-1800 litų, Šiaulių apskrities VPK išlaidos vien šios rūšies ikiteisminiams tyrimams atlikti gali sudaryti daugiau nei 4 mln. litų.

Be to, šiemet Šiaulių apskrities policijos laukia nauji iššūkiai – nuo balandžio mėnesio keičiasi Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato prižiūrima teritorija: du policijos komisariatai, Kelmės ir Akmenės, taps Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūriniais padaliniais, o šiuo metu Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato padalinys, Raseinių rajono policijos komisariatas, taps Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūriniu padaliniu.

kriminalai.com

šaltinis: Šiaulių apskr. VPK info.