Šiais metais į kartotines pratybas bus pakviesta 400 atsargos karių

pratybos
G. Maksimovicz (KAM) nuotr. Pernai kartotinius mokymus baigė 96 rezervo kariai

Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) pradėjo kviesti atsargos karius į dviejų savaičių trukmės kartotines pratybas, kurios vyks septyniuose skirtinguose Lietuvos kariuomenės vienetuose.

Šiais metais kartotinėse pratybose planuojama dalyvaus 400 atsargos karių. Šie mokymai vyks LDK Algirdo mechanizuotajame pėstininkų batalione, LDK Kęstučio motorizuotajame pėstininkų batalione, Karaliaus Mindaugo mechanizuotajame pėstininkų batalione, Juozo Vitkaus inžinerijos batalione, Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione, Karo medicinos tarnyboje ir Karo policijoje. Šie dviejų savaičių trukmės mokymai prasidės balandžio viduryje ir tęsis iki rugpjūčio pabaigos.

„Džiugu, kad šiais metais dar daugiau atsargos karių galės atnaujinti savo karinius įgūdžius, susipažinti su naujausia kariuomenės ginkluote, sutikti senus tarnybos draugus“, – sako KASP štabo karo prievolės ir komplektavimo skyriaus viršininkas majoras Gintaras Valentukevičius.

Atsargos karių kartotinės pratybos vyks pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas individualaus ir kolektyvinio rengimo programas. Kariai atnaujins taktikos ir šaudymo įgūdžius, prisimins kariuomenės statutus.

Visi atsargos kariai, kuriuos planuojama pašaukti į pratybas, gaus pranešimus. Juose bus nurodyta atvykimo į Lietuvos kariuomenės KASP regionų Karo prievolės ir komplektavimo skyrių teritorinius poskyrius data ir šaukimo tikslas.

Teritoriniuose poskyriuose bus patikrinti atvykusiųjų atsargos karių duomenys ir tie, kurie atitiks Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo reikalavimus, bus siunčiami sveikatos patikrinimui į Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybą. Atsargos kariai, pripažinti tinkamais karo tarnybai, bus paskirti atlikti kartotines pratybas viename iš septynių karinių vienetų.

Atvykę į kartotines pratybas atsargos kariai bus aprūpinti gyvenamąja vieta, maistu, apranga ir ekipuote. Visi jie gaus teisės aktuose nustatyto dydžio pinigines išmokas, socialines garantijas ir visišką išlaikymą pratybų metu.

Pagal įstatymus, į kartotines pratybas nebus šaukiami atsargos kariai, vieni auginantys nepilnametį vaiką arba jam esant vaiko priežiūros atostogose, teisės aktų nustatyta tvarka globojantys neįgalų asmenį ar paskirti ribotai veiksnaus asmens rūpintoju, taip pat tarnaujantys ar dirbantys teisėsaugos, teisingumo sistemose ir kitose karo prievolės įstatymuose nustatytose valstybinėse įstaigose.

Toks rezervo rengimas po beveik dešimties metų pertraukos atnaujintas 2011 metais. Pernai mokymuose dalyvavo 96 atsargos kariai, iš kurių 10 po mokymų pareiškė norą grįžti į kariuomenę ir tapo profesinės karo tarnybos kariais.

kriminalai.com

šaltinis: KAM info.