Šalčininkų policija aptarė 2011 metų veiklos rezultatus

šalčininkų policijaVilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariate apžvelgti 2011 metų veiklos rezultatai bei aptartos ateities veiklos kryptys. Susirinkime dalyvavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Sigitas Mecelica, Ikiteisminio tyrimo pareigūnų profesinės sąjungos atstovas Vitalijus Jagminas, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius Boleslav Daškevič, Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėjas Viktor Voicechovskij, Šalčininkų rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Marius Švanas, policijos komisariato pareigūnai ir darbuotojai.

Viešosios policijos skyriaus veiklos rezultatus pristatydamas skyriaus viršininkas Nėrius Andriušis apžvelgė visų padalinių veiklą, pareigūnų atliktą darbą įvertino teigiamai. Tačiau nebuvo nutylėtos ir problemos: didėjantis gaunamų pareiškimų ir ikiteisminių tyrimų skaičius, registruotų eismo įvykių ir juose žuvusių asmenų skaičius. Tad įvardindamas šių metų veiklos prioritetus pastebėjo, kad padidintas dėmesys bus skiriamas šių problemų sprendimui, tačiau svarbios ir kitos veiklos sritys: operatyvesnis reagavimas į įvykius, efektyvesnė administracinė teisena, kokybiškesnis gyventojų aptarnavimas.

Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas Nikojaj Voinov, vertindamas skyriaus veiklos rezultatus, akcentavo, kad didėjant nusikalstamumui pavyko ištirti daugiau nusikalstamų veikų. Apžvelgdamas ištyrimo rezultatus pagal nusikaltimų rūšis, išskyrė nusikaltimų finansų sistemai ir sukčiavimų ištyrimo rodiklius, kurie padidėjo daugiau nei du kartus. Viršininkas pasidžiaugė, kad pavyko perduoti teisminiam nagrinėjimui sudėtingą sukčiavimo elektroninėje erdvėje bylą. Metų pabaigoje, įsigaliojus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui, policijai glaudžiai bendradarbiaujant su prokuratūra, ikiteisminiai tyrimai buvo pradedami ir per gan trumpą laiką buvo perduodami teisminiam nagrinėjimui. Žvelgiant į šių metų veiklos perspektyvas, bus siekiama, kad ikiteisminis tyrimas būtų atliekamas kiek įmanoma per trumpesnį laiką bei kuo daugiau tyrimų pabaigti pagreitinto proceso tvarka.

Komisariato viršininko pavaduotojas Valentinas Butrimas, apžvelgdamas personalo ir finansinius rodiklius, pastebėjo, kad susumavus priimtų ir atleistų darbuotojų skaičių, per 2011 m komisariatas neteko 6 darbuotojų, ir nors lėšos, skirtos darbo užmokesčiui, buvo sutaupytos, tačiau šių darbuotojų darbą teko atlikti kitiems. Gerai, kad komisariatas neviršijo bendrai skirtų lėšų, tačiau transporto išlaikymui buvo išleista daug daugiau lėšų nei planuota, todėl šiais metais bus analizuojama ir kontroliuojama, ar transportas visais atvejais naudojamas optimaliausiai. Įvardinant veiklos gerinimo perspektyvas (remtasi dešimties metų gautų pareiškimų skaičiaus analize), siekiant mažinti pareiškimų skaičių, siūloma šiais metais labiau panaudoti policijos informacinių sistemų galimybes, o veiklos stebėsenai – padalinių pasiektų veiklos rezultatų rodiklius skelbti visiems prieinamuose stenduose.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Sigitas Mecelica pažymėjo, kad Šalčininkų rajono policijos komisariato veiklos rodikliai daugelyje sričių yra aukšti, taip pat tai vienintelis komisariatas apskrityje, kuris ne tik pradeda ikiteisminius tyrimus pagal apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatas, bet sėkmingai šiuos tyrimus per trumpą laiką perduoda teisminiam nagrinėjimui. Tačiau 2011 metai paženklinti ir nemaloniais įvykiais – trys pareigūnai buvo atleisti iš tarnybos dėl neigiamų motyvų, taip pat ne viskas padaryta eismo saugumo srityje – rajono keliuose tebežūva žmonės. Šiais metais reikėtų vykdyti labiau įvairiapusę prevencinę saugumo veiklą. S. Mecelica palinkėjo pareigūnams sąžiningos ir sėkmingos tarnybos.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius Boleslav Daškevič išsakė savo nuomonę dėl apylinkės inspektorių rotacijos, akcentuodamas, kad naudingiau, kai apylinkės inspektorius gerai pažįsta savo aptarnaujamos teritorijos gyventojus, žino jų problemas. B. Daškevič pasakė, kad savivaldos institucijų ir policijos bendradarbiavimas vyksta ir ateityje vyks tik glaudesnis, o savivaldybė pagal galimybes finansiškai parems policiją. Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėjas Viktor Voicechovskij pasakė, kad teismas vykdo savo funkcijas, tačiau yra sričių, kuriose bendradarbiavimas yra vykdomas ir turėtų būti palaikomas nuolat.

Glaudaus bendradarbiavimo plėtojimui pritarė ir Šalčininkų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras Marius Švanas, patvirtindamas, kad susikalbėjimas tarp policijos pareigūnų ir prokurorų – tai vienas iš ikiteisminio tyrimo efektyvumo didinimo būdų. Prokuroras palinkėjo pareigūnams šiais metais atkreipti dėmesį į ikiteisminių tyrimų kokybę ir terminų vykdymą. Profesinės sąjungos atstovas Vitalijus Jagminas pristatė šios sąjungos viziją, tikslus ir uždavinius, papasakojo apie nuveiktus darbus bei paragino pareigūnus dalyvauti profesinės sąjungos veikloje. Vėliau, komisariato pareigūnams ir darbuotojams buvo įteikti apdovanojimai, antpečiai suteikus policijos laipsnius, kolektyvui pristatytas naujai priimtas darbuotojas.

Susirinkimą pabaigoje Vilniaus aps, VPK Šalčininkų rajono policijos komisariato viršininkas Jurij Stanulevič apibendrino veiklos rezultatų pristatymus bei išsakytas mintis ir pasiūlymus. J. Stanulevič pasakė, kad komisariato veiklą 2011 metais vertina teigiamai. Pasak viršininko, nors pareigūnų mažėja, o krūviai didėja, kolektyvas, sutelkęs jėgas stengiasi kuo geriau atlikti policijos funkcijas ir kruopščiu darbu pasiekti gerų rezultatų. Anot viršininko, nepaisant visų nemalonių įvykių ir šiais metais policijos komisariatas sieks įgyvendinti numatytus uždavinius, spręsti problemas bei glaudžiai bendradarbiauti su savivaldos, teisėsaugos ir kitų institucijų atstovais, siekiant kuo saugesnės aplinkos rajono gyventojams.

kriminalai.com

šaltinis: Vilniaus apskr. VPK Šalčininkų r. PK info.