Prieš 20 metų įkurta Pakrančių apsaugos rinktinė

Pakranciu_apsaugos_rinktinėPakrančio rinktinės pasieniečiai

Prieš 20 metų, 1991-ųjų gruodžio 31 d., buvo įkurta Pasienio apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinė (Pakrančių rinktinė). 1990 m. lapkričio 8 d. Aukščiausioji Taryba priėmė Lietuvos Respublikos laikinąjį pasienio apsaugos tarnybos įstatymą. Lietuvos Krašto apsaugos tarnybos įstatymas  buvo priimtas 1990 m. lapkričio 20 diena.

Vadovaujantis šiais įstatymais pagal Lietuvos teritorijos suskirstymą į Krašto apsaugos departamento zonas buvo suformuotos Krašto apsaugos departamento Pasienio apsaugos tarnybos pasienio užkardos.

Klaipėdos zonoje buvo įkurtos Šilutės, Kretingos ir Klaipėdos pasienio užkardos.

Pakrančio rinktinė
Pakrančio rinktinė

Krašto apsaugos departamento 1990 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 25 “Dėl pasienio kontrolės postų išstatymo” nuo 1990 m. lapkričio 19 d. tarnyba buvo pradėta 64 pasienio postuose. Susiklosčius palankioms aplinkybėms, Nidos pasienio postas darbą pradėjo truputį anksčiau – 1990 m. lapkričio 14 d.

Krašto apsaugos ministerijos 1991 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.352 buvo įvykdyta reforma ir įkurta Pasienio apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinė. Pakrančių apsaugos rinktinė buvo vienintelė Lietuvoje rinktinė, kuri saugojo ir saugo valstybės sieną ne tik sausumoje, bet ir jūroje. Ją sudarė 8 pasienio užkardos (Palangos, Karklininkų, Girulių, Juodkrantės, Nidos, Rusnės, Pagėgių, Viešvilės), Kontrolės tarnyba. Tarnybai buvo pavaldūs 5 kontrolės punktai (Klaipėdos, Palangos, Nidos, Būtingės, Pagėgių), Greito reagavimo kuopa ir Atskiras laivų divizionas.

Rinktinei buvo priskirtas valstybės sienos apsaugos ruožas nuo Šventosios upės sandūros su Latvijos siena ir Baltijos jūros kranto, toliau Baltijos jūra, Kuršių nerija, Kuršių mariomis, Nemuno upe iki sienos linijos susikirtimo su Nemuno upe prieš Smalininkus (imtinai). Nuo 1992 sausio 7 d. rinktinei vadovavo Juozapas Algis Leišis, Štabo viršininku buvo paskirtas Vytautas Urbas.

Nuo Pakrančių apsaugos rinktinės įkūrimo iki šių dienų įvyko ne viena reorganizacija, ne kartą keitėsi tarnybos pavadinimai, pavaldumas bei padalinių struktūra.
Šiandien Pakrančių apsaugos rinktinei priklauso 5 užkardos – Neringos, Palangos, Kopgalio, Uosto ir Zoknių, kurioms talkina Specialiosios paskirties būrys ir kiti rinktinės padaliniai. Iš viso rinktinėje dirba pusšešto šimto pasieniečių.  PAR Štabas yra dislokuotas Klaipėdoje.

Pakranciu_laivasPakrančio rinktinės laivas

Pakrančių apsaugos rinktinės pasieniečiai Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste tikrina atvyksiančius ar išvykstančius asmenis iš trečiųjų šalių, vykdo Palangos oro uosto apsaugą, stebi ir saugo valstybės sieną Kuršių mariose, vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje, Kuršių nerijoje.

kriminalai.com

šaltinis: VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės inf.