Priėmimo į valstybines mokyklas tvarka – tobulintina

Priėmimo į valstybines mokyklas tvarka – tobulintina

Priemimo-i-valstybines-mokyklas-tvarka
Priemimo-i-valstybines-mokyklas-tvarka

Siekiant užtikrinti skaidresnį mokinių priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas ir užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, būtina tobulinti teisės aktus, aiškiau reglamentuoti ir kontroliuoti priėmimo į mokyklas tvarką.

Taip teigia Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai, išanalizavę teisės aktus, reglamentuojančius priėmimą į Lietuvos didžiųjų miestų mokyklas.

Korupcijos prevencijos pareigūnai pastebi

Korupcijos prevencijos pareigūnai pastebi, kad šiuo metu veikiantis teisinis reguliavimas nepakankamai aiškiai ir detaliai reglamentuoja priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybėse, o esančios spragos gali sudaryti galimybę mokyklose sprendimus priimantiems darbuotojams pasielgti nesąžiningai.

STT siūlo

STT siūlo nustatyti priėmimo į mokyklas atrankos kriterijus ir nurodyti, kaip priimami mokiniai, kai mokykloje priskirtoje teritorijoje gyvenančių mokinių skaičius yra didesnis nei mokykla gali priimti. Taip pat siūloma reglamentuoti prašymų registravimo terminą, kai mokiniai priimami atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką.

Specialistų nuomone, geriausiai būtų priėmimą į mokyklas vykdyti automatizuotai ir centralizuotai. Taip sumažėtų žmogaus dominavimas priėmimo procese ir būtų užtikrinamas vieno langelio principo įgyvendinimas.

Skaidrumą užtikrinti padėtų

Skaidrumą užtikrinti padėtų ir savivaldybių interneto svetainėse skelbiama informacija apie visose mokyklose nustatytą maksimalų priimamų mokinių skaičių, laisvų vietų skaičių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas ir gautų prašymų skaičių, atskiriant gyvenančių mokyklai priskirtoje teritorijoje vaikų prašymus nuo negyvenančių. Pasibaigus priėmimo procesui, rezultatai taip pat turėtų būti skelbiami savivaldybių svetainėse.

Mokykloms rekomenduojama

Mokykloms rekomenduojama interneto svetainėse skelbti mokinių priėmimo komisijos sudėtį ir posėdžių darbo vietą, laiką ir taip sudaryti galimybę stebėtojams dalyvauti sudarant mokinių sąrašus.

Siekdami teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengdamiesi užkirsti kelią galimybei pasinaudoti įstatymų spragomis, STT pareigūnai per šiuos metus dėl teisės aktų ar jų projektų pateikė 93 išvadas.

kriminalai.com
šaltinis: STT informacija
Cituojant ar platinant kriminalai.com informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *