Praėjusiais metais Tauragės policija ypač efektyviai tyrė sunkius nusikaltimus

Policija2011 metais Tauragės apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo užregistruotos 2 306 nusikalstamos veikos, t. y. 39 nusikalstamomis veikomis daugiau nei 2010 metais. Nežymiai padaugėjus nusikalstamų veikų, apskrities policijos pareigūnams ne tik pavyko išlaikyti palyginti gerą jų ištyrimo rodiklį, bet ir jį šiek tiek padidinti: 2011 metais apskrityje ištirta 52,3 procento užregistruotų nusikalstamų, 2010 m – 51,9 proc., tuo tarpu šalies vidurkis pernai siekė 44,8 procento.

Daugiau kaip pusė visų 2011 metais apskrityje užregistruotų nusikalstamų veikų policija baigė tirti per trumpesnį nei 6 mėnesių laikotarpį, šiek tiek daugiau nei 7 procentai visų nusikalstamų veikų buvo ištirta pagreitinto proceso tvarka. Praėjusiais metais Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ypač gerų rezultatų pasiekė tirdami sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, taip pat nusikaltimus, susijusius su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.

Nesunkūs nusikaltimai sudarė beveik pusę visų per praėjusius metus užregistruotų nusikaltimų, apysunkiai – trečdalį. Sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai pernai sudarė 3 procentus visų užregistruotų nusikalstamų veikų, daugumą jų – neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis atvejai (19 procentų), plėšimai (14 procentų), nužudymai (14 procentų). Daugiausia – 30 – sunkių ir labai sunkių nusikaltimų pernai buvo užfiksuota Tauragės rajone, 19 – Jurbarko rajone, 10 – Šilalės rajone, 3 – Pagėgių savivaldybėje. Galima pasidžiaugti, kad 2010 metais Tauragės apskrityje buvęs ypač aukštas sunkių ir labai sunkių nusikaltimų ištyrimo procentas (91,5 proc.), 2011 m. dar padidėjo iki 96,8 procento, tai reiškia, kad Tauragės apskrityje pernai buvo ištirti beveik visi sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai. Šalies sunkių ir labai sunkių nusikaltimų ištyrimo vidurkis siekia 67,9 procento.

Vagystės praėjusiais metais sudarė beveik pusę visų per metus apskrityje įvykdytų nusikaltimų. 12 procentų visų užregistruotų vagysčių buvo įvykdytos įsibraunant į gyvenamąsias patalpas, 7 procentus – vagystės iš automobilių, 14 procentų – smulkios vagystės. Pareigūnai sėkmingai ištyrė trečdalį visų per metus užregistruotų vagysčių. Per 2011 metus išaiškinta 55,9 procento vagysčių iš prekybos vietų (šalyje – 36,3 procento), 44,7 procento automobilių vagysčių (šalyje – 27,4 procento), 36,6 procento vagysčių, įvykdytų įsibraunant į gyvenamąsias patalpas (šalyje – 30,9 procento), 34,5 procento privačios nuosavybės vagysčių (šalyje – 23,2 procento).

Pernai Tauragės apskrityje buvo įvykdyta daugiau nužudymų (2011 m. užfiksuoti 9 tokie nusikaltimai, 2010 m.– 5), tačiau užregistruota mažiau sunkių sveikatos sutrikdymų (2011 m. – 8, 2010 m. – 13). Per metus apskrityje šiek tiek mažiau buvo įvykdyta ir plėšimų: 2010 m. policija registravo 33 plėšimo atvejus, 2011 m. – 25. Didžioji dauguma pernai įvykdytų plėšimų buvo sėkmingai išaiškinti – pareigūnai ištyrė 22 nusikalstamas veikas iš užregistruotų 25.

Nors pernai policijoje buvo užregistruota dešimčia viešosios tvarkos pažeidimų daugiau nei užpernai (2011 m. užregistruoti 153 viešosios tvarkos pažeidimai, 2010 m. – 143), šių pažeidimų ištyrimo efektyvumas nesumažėjo (2011 m. išaiškinta 112 viešosios tvarkos pažeidimų, 2010 m. – 105). Daugiausia minėtų nusikalstamų veikų pernai buvo užregistruota Jurbarko rajone (69 viešosios tvarkos pažeidimai), per pusę mažiau – Tauragės ir Šilalės rajonuose (atitinkamai 37 ir 38 viešosios tvarkos pažeidimai).

Praėjusiais metais į policiją kreipėsi 124 nuo sukčių nukentėję apskrities gyventojai: Tauragės rajone – 45, Jurbarko rajone – 33, Šilalės rajone – 31, Pagėgių savivaldybėje – 15. Daugiausia tai buvo vadinamojo telefoninio sukčiavimo atvejai. Per praėjusius metus pareigūnai išaiškino 89 su sukčiavimu susijusias nusikalstamas veikas.

Ypač sėkmingai pernai policija tyrė ir nusikalstamas veikas, susijusias su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. 2011 metais dėl šių nuskalstamų veikų buvo pradėti 34 ikiteisminiai tyrimai, visi jie buvo sėkmingai baigti.

Dvigubai daugiau ikiteisminių tyrimų nei prieš tai buvusiais metais, pernai policija pradėjo dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojams. 2010 m. buvo užregistruota ir ištirta 11 tokių nusikalstamų veikų, tuo tarpu 2011 m. dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojams pradėta 20 ikiteisminių tyrimų, ištirta – 17. Tauragės rajone pernai užfiksuota 10 pasipriešinimo valstybės tarnautojams atvejų, Jurbarko rajone – 4, Šilalės rajone ir Pagėgių savivaldybėje – po 3. Didžioji dauguma baudžiamojon atsakomybėn patrauktų asmenų priešinosi policijos pareigūnams.

Per 2011 metus Tauragės apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo pradėti 22 ikiteisminiai tyrimai dėl bandymo papirkti pareigūnus arba valstybės tarnautojus, daugiausia nesėkmių gyventojai pernai patyrė siūlydami kyšius policijos pareigūnams.

2012 metais Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato veiklos prioritetais ir toliau išlieka sunkių ir labai sunkių nusikaltimų užkardymas ir tyrimas, tyrimai pagreitinto proceso tvarka, nusikalstamos veikos, susijusios su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Šiais metais, kaip ir praėjusiais, pareigūnai ir toliau sieks efektyvesnio, kokybiškesnio ir greitesnio visų nusikalstamų veikų tyrimo.

kriminalai.com

šaltinis: Tauragės apskr. VPK info.