Politinės partijos neskuba teikti savo narių sąrašų Teisingumo ministerijai

Politinės partijos, norinčios dalyvauti šį rudenį vyksiančiuose Seimo rinkimuose, turėtų suskubti Teisingumo ministerijai pateikti savo narių sąrašus. Kol kas iš Lietuvoje šiuo metu įregistruotų 39 politinių partijų, tai padarė vos 7.

Pagal Politinių partijų įstatymą numatyta, kad visos politinės partijos kasmet ne vėliau nei iki kovo 1 d. privalo Teisingumo ministerijai pateikti savo partijų narių sąrašus. To nepadariusios partijos neteks galimybės dalyvauti šiemet vyksiančiuose Seimo rinkimuose bei gauti valstybės finansavimą.

Partijų narių sąrašai ministerijai teikiami tik elektroniniu būdu per Teisingumo ministerijos interneto svetainės (www.tm.lt) skiltį „Politinių partijų sąrašai“ nuo kiekvienų metų sausio 1 d. iki kovo 1 d. Šioje sistemoje politinės partijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo gali patogiai tvarkyti savo partijos narių sąrašus – įkelti į informacinę sistemą, redaguoti, saugoti ar atlikti kitus veiksmus.

Partijų teikiamuose sąrašuose turi būti nurodyta kiekvieno politinės partijos nario pavardė, vardas, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas. Teisingumo ministerija informacinės sistemos pagalba patikrina, ar pateiktas narių sąrašas atitinka teisės aktų reikalavimus, ar šiuose sąrašuose yra pakankamai narių (ne mažiau nei 1000), ar jie yra pilnamečiai, ar jų narystė nesidubliuoja su kitų partijų sąrašais ir pan.

Kiekvienais metais iki balandžio 1 d. ministerija privalo informuoti Vyriausiąją rinkimų komisiją apie politinės partijos narių sąrašų pateikimą bei narių skaičiaus atitikimą įstatymo reikalavimams.

Reikalavimas pateikti savo narių sąrašus kasmet ne vėliau nei iki kovo 1d. galioja tik jau įregistruotoms partijoms. Politikos naujokai į rinkimų traukinį dar gali suspėti, jei oficialiai įregistruos naują politinę partiją ne vėliau nei likus 65 dienoms iki numatytos rinkimų datos, t.y. vėliausiai rugpjūčio 9 d.( imtinai) šiemet.

Norintieji tai padaryti, iki šio termino turėtų sušaukti politinės partijos steigiamąjį suvažiavimą, po jo Teisingumo ministerijai pateikti partijos steigimo dokumentus patikrinimui ir gavus iš ministerijos patvirtinimą, kad dokumentai atitinka įstatymų reikalavimams, politinę partiją įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Šiuo metu šiame registre iš viso yra įregistruota 39 politinės partijos, 4 iš jų turi likviduojamo juridinio asmens statusą.

kriminalai.com

šaltinis: TM info.

Posted Under
Be kategorijos