Po darbo inspektorių vizitų buvo įdarbinta penktadalis nelegalių darbuotojų

Penktadalis iš daugiau nei 1,8 tūkst. pernai nustatytų galimai nelegaliai dirbusių asmenų, po darbo inspektorių vizitų buvo įdarbinti tose pačiose įmonėse. Dažniausia darbdaviai formalumus sutvarkydavo – sudarydavo darbo sutartis, apie naujus darbuotojus pranešdavo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – dar tą pačią dieną.

„Nelegalaus darbo kontrolė yra ne tik siekis priversti darbdavius laikytis Lietuvos įstatymų, bet ir, akivaizdu, gana veiksminga nelegalaus darbo prevencijos priemonė. Ji mažina šešėlinę ekonomiką, stiprina sąžiningą verslo konkurenciją bei suteikia darbuotojams galimybę įteisinti visaverčius, įstatymų nustatytus darbo santykius ir užsitikrinti socialines garantijas, o darbdaviams – įgyti lengvinančių aplinkybių teisme“, – teigia laikinasis Valstybinės darbo inspekcijos vadovas Vilius Mačiulaitis. Jis patvirtino, jog ši veikla nuolat bus stiprinama visais įmanomais teisniais būdais tiek organizuojant reaguojamuosius patikrinimus, tiek rengiant įvairias akcijas.

Vilniaus apskrityje iš 437 nustatytų galimai nelegaliai dirbusių asmenų, po inspektavimo buvo įdarbinti 150, t.y., daugiau nei trečdalis, Kauno apskrityje įdarbinta 15 proc., Klaipėdos – 21 proc., Šiaulių – 13 proc., Panevėžio – 16 proc., Alytaus – 14 proc., Utenos ir Marijampolės – po 7 proc., Telšių – 28 proc. Iš viso – 345 darbuotojai.

Šiemet darbo inspektoriai jau patikrino per 450 ūkio subjektų ir nustatė 224 galimai nelegaliai dirbusius asmenis, 3 iš jų – jaunesni nei 18 metų, dar 3 – užsienio šalių piliečiai. Daugiausia – Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Penktadalis visų galimai nelegaliai dirbusių asmenų nustatyta statybose: 25 patikrintuose ūkio subjektuose nustatyti 45 asmenys. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, 10 kartų išaugo nustatytų nelegalių darbuotojų miškininkystės ir medienos ruošos įmonėse: aštuoniolikoje ūkio subjektų – 41 darbuotojas, t. y., daugiau nei 18 proc. nuo visų šiemet nustatytų galimai nelegaliai dirbusių asmenų. Tai – sustiprintos kirtaviečių kontrolės vasario mėnesį rezultatas. Pernai per pirmuosius du mėnesius šioje ekonominėje veikloje buvo nustatyti 4 neteisėtai dirbę asmenys.

Dėl nustatytų Darbo kodekso pažeidimų darbdaviams surašyti 75 administracinių teisės pažeidimų protokolai. Už kiekvieną nelegaliai įdarbintą asmenį gresia 3-10 tūkst. litų bauda.

Praėjusiais metais darbo inspektoriai nustatė per 1,8 tūkst. nelegalių darbuotojų, teismams perdavė 455 bylas dėl 763 nelegalių darbuotojų. Iš jų išnagrinėtos – 386 bylos. Taikant Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytą minimumą, t. y., 3 tūkst. litų, darbdaviams skirtų baudų suma siekė beveik 1,6 mln. litų. Teismų realiai paskirtų baudų suma – 1,18 mln. litų (vidutinė bauda – 2,2 tūkst. litų). 2011 metais VDI gavo per 250 skundų ir beveik 1,5 tūkst. pranešimų dėl nelegalaus darbo.

Primintina, jog nelegaliai dirbančių asmenų negina jokie darbo įstatymai, jiems netaikomos jokios socialinės garantijos. Negavus sutarto atlyginimo, tokiems asmenims sunku tai įrodyti teisme ir pareikalauti, kad darbo užmokestis būtų išieškotas iš darbdavio. Nelegalūs, t.y., nedeklaruoti, darbo santykiai leidžia darbdaviui manipuliuoti darbuotojais, piktnaudžiauti jų teisiniu bejėgiškumu. Be to, nelegaliai dirbančiam asmeniui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, jam nėra kompensuojamos gydymo išlaidos.

kriminalai.com

šaltinis: Valstybinės darbo inspekcijos info.

Posted Under
Be kategorijos