Po patikrinimo restorano „Bravarija” personalui teko skubiai rūpintis virtuvė ir inventoriaus švara

BravariaValstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad po planinio patikrinimo UAB  „BRAVARIA OZO“ restorane „BRAVARIA“ (Ozo g. 25, Vilnius) atsakingiems įmonės asmenims nurodyta skubiai pašalinti nustatytus higienos ir patiekalų gamybos technologijų pažeidimus.

Š. m. sausio 6 d. patikrinimą atlikę Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai restorane „BRAVARIA“ išaiškino eilę higienos bei technologijų pažeidimų. Nustatyta, kad įmonėje netinkamai vykdomi savikontrolės sistemos reikalavimai, restorano gamybinėse ir pagalbinėse patalpose trūksta švaros ir tvarkos, kai kur būtini remonto darbai – grindų danga susidėvėjusi, vietomis sienos išdaužytu paviršiumi, lubos bei ventiliacijos angos nešvarios.

„Patikrinimo metu nustatėme, kad restorano personalas nesilaikė gamybinio inventoriaus higienos reikalavimų, produktams pjaustyti skirtos lentos buvo laikomos netinkamai – sudaromas ruošiamų produktų pakartotinos taršos pavojus. Be to nustatyti produktų laikymo temperatūrinių režimų pažeidimai, radome neženklintų pusgaminių, todėl buvo neįmanoma nustatyti tikslaus jų pagaminimo laiko. Paaiškėjo, kad ne visi patiekalai gaminami vadovaujantis technologiniais aprašymais, o kai kurie darbuotojai dirba nepasitikrinę sveikatos bei neišklausę higienos žinių kursų“, – sakė Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja Vaida Barkovskienė.

Už nustatytus pažeidimus įmonės atsakingam asmeniui skirta 700 litų bauda, nurodyta nedelsiant pašalinti nustatytus trūkumus.

Po sausio 10 d. atlikto pakartotinio patikrinimo įsitikinta, kad restorano administracija ir personalas tinkamai įvertino gautas pastabas ir didžiąją dalį nustatytų pažeidimų pašalino nedelsiant.

kriminalai.com

šaltinis: VMVT info.