Per 2012 m. sausio mėnesį už smurtą artimoje aplinkoje įpareigojimai paskirti 4 asmenims

2011 m. gruodžio 15 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kuris numato, kad, nustačius smurto artimoje aplinkoje faktą, ikiteisminio tyrimo teisėjas, ne vėliau kaip per 48 valandas, skiria smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemones: įpareigojimą smurtautojui laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu arba įpareigojimą smurtautojui nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti, neieškoti ryšių su juo.

Širvintų rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja per 2012 m. sausio mėnesį įpareigojimus, numatytus minėtame įstatyme, skyrė keturiems asmenims. Pažymėtina, kad 2011 m. gruodžio mėnesį į Širvintų rajono apylinkės teismą dėl tokių įpareigojimų skyrimo nebuvo kreiptasi. Visi keturi smurtautojai – vyrai, visi smurtavo namuose, būdami neblaivūs. Trys iš jų smurtą naudojo sutuoktinių, vienas – motinos atžvilgiu. Visais atvejais nukentėjusiosioms buvo sukeltas fizinis skausmas. Visiems keturiems smurtautojams ikiteisminio tyrimo teisėja skyrė įpareigojimus laikinai, iki bylos nagrinėjimo pabaigos, išsikelti iš gyvenamosios vietos.

Dviejų smurtautojų baudžiamosios bylos teisme jau išnagrinėtos. Vienam iš jų teismas paskyrė laisvės apribojimą keturiems mėnesiams, įpareigojant jį gydytis nuo alkoholizmo ir pradėti dirbti, bei po nuosprendžio priėmimo ir per visą bausmės atlikimo laiką įpareigojo laikinai išsikelti iš savo gyvenamosios vietos. Kitam smurtautojui teismas skyrė laisvės apribojimą vieneriems metams, įpareigojant jį per du mėnesius pradėti gydytis nuo alkoholizmo bei uždraudė vieną mėnesį prisiartinti prie nukentėjusiosios ir šį laikotarpį įpareigojo gyventi nuo jos skyrium. Dar dviem smurtautojams nuosprendžiai skelbiami rytoj, t.y. 2012 m. vasario 2 d.

kriminalai.com

šaltinis: Širvintų r. AT info.

Posted Under
Be kategorijos